Bestuur Toerafdeling

De samenstelling van het bestuur is als volgt: Ad Blocks voorzitter, vacature secretaris, Gerrit Wassink penningmeester, Wijnand Vermeiden routes,René Snijders lid, Harm Bomers lid, Rob Kampes lid. Wij hebben ons een aantal taken gesteld: 1. De toerleden meer betrekken bij alles wat er gebeurt en vragen daarom de medewerking van alle leden 2. De veiligheid en discipline bij de toerleden verbeteren 3. Activiteiten voor de leden organiseren 4. Bevorderen van de samenwerking met Bar End aan de basis op het niveau van de leden 5. Last but not least zoeken wij toerleden, die bereid zijn in het toerbestuur plaats te nemen, zodat ook na dit interim-jaar de continuïteit gewaarborgd wordt Als je commentaar of nog liever een positieve inbreng hebt, horen wij dit graag.