Veiligheid bij ritten

Belangrijke wijzigingen bij de start van het nieuwe wegseizoen

 

Beste leden,

 

We hadden er al een tijdje naar uitgekeken, maar met het vertrek van de Siberische koude is het nieuwe wegseizoen inmiddels echt van start gegaan. Een goed moment om bij iedereen een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen.

Zoals jullie weten bestaat bij de Adelaar al langer de behoefte om de veiligheid tijdens het fietsen in groepen op de openbare weg te verbeteren en daarmee ook het plezier van het samen fietsen te vergroten.

Daarom is van veiligheid in 2018 een speerpunt gemaakt, met als doel om daar samen meer inhoud aan te geven zodat iedereen meer oog heeft voor de persoonlijke- en de groepsveiligheid tijdens het fietsen. Met de start van het nieuwe wegseizoen worden twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd om de veiligheid te verbeteren.

 

Wegkapiteins

We gaan zoveel als mogelijk onder begeleiding van wegkapiteins de weg op. Misschien lukt dat nog niet direct met alle groepen -gezien het aantal wegkapiteins dat nu is opgeleid- maar dat zal in de loop van de tijd verder worden uitgebouwd. De wegkapiteins zullen voor aanvang en zo nodig ook tijdens de rit een aantal zaken coördineren. Ze zullen aandacht besteden aan de veiligheid van de renners en het materiaal (helm en fiets) en onderweg aandacht geven aan de manier waarop de groep veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit om iedereen nog bewuster te maken van de toenemende drukte op de weg en de gevolgen die dat heeft voor het fietsen in groepen op de openbare weg.

 

Groepsgrootte

Ook is besloten om de maximale groepsgrootte vanaf nu vast te stellen op 14 rijders + een wegkapitein. Dit is in overeenstemming met het Wielerreglement van de Wielerbonden. Als er meer deelnemers zijn wordt de groep gesplitst. De wegkapitein geeft dan aan hoe er in gesplitste groepen toch ‘samen’ gereden kan worden. Een belangrijk voordeel van kleinere groepen is dat de impact van een fietsgroep op het overig verkeer kleiner wordt. Ook kan er binnen een kleinere groep gemakkelijker met elkaar worden gecommuniceerd zodat beter op verkeerssituaties kan worden geanticipeerd.

 

Als bestuur rekenen we erop dat iedereen gehoor gaat geven aan deze belangrijke wijzigingen. Veiligheid tijdens fietsritten is niet alleen iets van de wegkapiteins, maar is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat vraagt van alle leden om hieraan een steentje bij te dragen en om de wegkapiteins te steunen bij hun rol.

Laten we met z’n allen van dit belangrijke speerpunt een succes maken.

 

Het bestuur wenst alle leden veel plezier onderweg in 2018!