Informatie nieuwe leden, nieuwelingen en junioren

Doelstelling
Het is de doelstelling van A.R&T.V. De Adelaar om zoveel mogelijk nieuwelingen en junioren de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen in de wielersport door het aanbieden van goede en uitdagende trainingen en het verzorgen van een adequate begeleiding naar en bij de wedstrijden.
Op die manier kan aan de meest getalenteerde jongeren een optimale ontplooiingskans gegeven worden, waarbij aandacht is voor de gezondheid van de renner en de ethiek van de sport.

Voorwaarde hiervoor is dat iedereen het plezier in de sport behoudt en zelfs verder ontwikkeld.
 Wij willen graag een echt team zijn, een vriendenploeg. Jongens en meiden die voor elkaar door het vuur gaan en die op een kameraadschappelijke wijze met elkaar om kunnen gaan.

 

Categorie
Onze trainingsgroep is opgedeeld in twee leeftijdscategorieën, deze twee groepen kunnen best samen trainen maar in wedstrijden rijden ze gescheiden van elkaar. Kijk zelf in welke groep je behoort.
• Nieuweling(dame) = Iedereen die dit jaar 15 of 16 wordt of is geworden
.
• Junior(dame) = Iedereen die dit jaar 17 of 18 wordt of is geworden.

 

Fiets
Een goede fiets is de basis van een goede renner. Beginnende renners kunnen best met een aluminium fiets met een Shimano Ultegra of 105 groep fietsen . Deze zijn betaalbaar en kwalitatief goed genoeg. Zeker in het begin is het niet noodzakelijk om over een kostbare fiets te beschikken.

 

Kleding
Als je lid bent van AR&TV De Adelaar is het verplicht om tijdens clubactiviteiten en wedstrijden in clubkleding te verschijnen. Clubkleding kan worden aangeschaft tegen een sterk gereduceerd tarief. Op de website vind je meer informatie over kleding onder "vereniging". Daarnaast is het dragen van een helm tijdens trainingen en wedstrijden verplicht.

 

Trainen
Wielrennen is een tijdrovende sport, menig amateur wielrenner traint wel zestien uur per week. Natuurlijk is het niet nodig om meteen met zoveel te beginnen, maar ga ervan uit dat onderstaande tabel het minimum is wat je nodig hebt aan training om mee te kunnen komen in de trainingsgroep en het wedstrijdpeloton.
• Nieuweling (dame) = 4 trainingsdagen, 8-10 trainingsuren
• Junior (dame) = 5 trainingsdagen, 10-12 trainingsuren

De clubtrainingen vinden in december, januari, februari en maart plaats op de zaterdag- en zondagochtend. We vertrekken dan zaterdag vanaf 9:30 uur vanaf het clubhuis ‘Sportpark Orderbos 27, Apeldoorn en zondag vanaf 9:00 uur vanaf het Omnisportcentrum aan De Voorwaarts in Apeldoorn. In december is de training alleen op zaterdag vanaf het Omnisportcentrum, vertrek om 9:00 uur.
In het wedstrijdseizoen (april-september) zijn de centrale clubtrainingen op dinsdag en donderdag vanaf 18:30 uur. Vertrekpunt is vrijwel altijd het clubhuis. Alle trainingen met tijden en vertrekpunten staan altijd ook in de kalender vermeld. Deze is altijd leidend!
Wil je serieus met wedstrijden bezig, dan kun je aan bovengenoemde trainingen meedoen. Wil je echter gewoon “lekker fietsen”, dan is slechts de training op donderdag voor je mogelijk. We adviseren je dan om op een andere dag met de toerafdeling van A.R.&T.V. De Adelaar te rijden.

We werken bij A.R.&T.V. De Adelaar met een jaarplan waarin we de trainingsintensiteit hebben vastgelegd per periode van het jaar. Dit is vertaald in een trainingskalender waarin de trainingsvorm per training wordt aangegeven. Aan het begin van het seizoen wordt deze aan alle renners uitgereikt, zodat je weet wat je te wachten staat voor een training. Je krijgt als nieuweling/junior ook de mogelijkheid om je trainingsactiviteiten in een logboek vast te leggen en deze wordt door de trainers beoordeeld. Op die manier kun je kijken hoe je vordering zijn, en als het nodig is kun je extra advies krijgen. Hier vind je meer informatie over trainingen, jaarplan en logboek.

 

Wedstrijden
Als je een tijdje hebt meegetraind kun je wedstrijden voor jouw categorie in het hele land rijden. Het is wel zo dat als je aan wedstrijden meedoet, je veel meer moet trainen dan alleen op de clubtrainingen. Wedstrijd rijden is eigenlijk het leukste van de wielersport, je kunt in een groot peloton laten zien hoe goed je bent en misschien wel een keertje met een paar mooie geldpremies of bloemen naar huis gaan! Er zijn drie soorten wedstrijden:
• Tijdrit: In je eentje zo hard mogelijk van A naar B,
• Criterium: Een rondje van meestal 1 tot 2 kilometer, goed door bochten sturen en een felle sprint zijn hierin belangrijk. We kennen bij A.R.&T.V. De Adelaar zgn. “regionale- of clubcriteriums” en “nationale criteriums”.
o Regionale wedstrijden zijn voor renners met een licentie uit de regio oost, verdeeld over categorieën A, B en C, naar gelang je nivo. Vooraf inschrijven is niet nodig. Begeleiding vanuit de club is soms aanwezig. Meestal worden deze wedstrijden door de week verreden. Vaak zijn deze wedstrijden bedoeld voor de beginnende renner, maar ook ervaren renners kunnen hieraan deelnemen. Het zijn laagdrempelige wedstrijden.
o Nationale criteriums voor renners uit het hele land. Hiervoor moet je vooraf inschrijven via de K.N.W.U. site. Namens de club is hier geen extra begeleiding aanwezig. Wel zal er vanuit de club bij enkele nationale criteriums in de regio oost begeleiding aanwezig zijn.
• Klassieker: Een omloop (ronde van meer dan 10 km die meerdere keren wordt gereden) of één grote ronde van 80-120 kilometer. Hier is het belangrijk goed in een peloton te kunnen rijden en zoveel mogelijk vooraan in het peloton te blijven. Je wordt hiervoor door de club geselecteerd, en de club zorgt ook voor de inschrijving. Tijdens de klassieker is er begeleiding vanuit de club aanwezig.
• Trainingswedstrijden
Elke jaar in de maanden februari en maart worden er zgn. trainingswedstrijden gehouden. Hiermee worden de renners vertrouwd gemaakt hoe het bij een wedstrijd aan toe gaat. Deze trainingswedstrijden in het voorjaar worden geïnitieerd vanuit de trainers, die deze trainingswedstrijden begeleiden. Ook in het voorjaar en de zomer rijden we trainingswedstrijden. Dat doen we meestal op het parcours van De Zwaluwen in Deventer.

 

Verzet
Bij nieuwelingen en junioren is het zwaarste verzet lichter dan je gebruikelijk op racefietsen in de winkel aantreft. Dit omdat het voor jonge renners die nog in de groei zijn niet goed is om te zwaar te trappen. Daarom mag per trapomwenteling maar een maximale afstand worden afgelegd.
Maximale omwenteling nieuwelingen: 7,01 mtr ( verzet 52 x 16)
Maximale omwenteling junioren: 7,93 mtr (verzet 52 x 14)
Het verzet wordt bepaald door het aantal tanden van het grootste voorblad te delen door het aantal tanden van het kleinste bruikbare achtertandwiel en de uitkomst hiervan te vermenigvuldigen met de omtrek van het achterwiel met opgepompte band.

 

Jaarlijkse kosten

Het lidmaatschapsgeld van AR& TV De Adelaar bedraagt voor het seizoen 2014 € 28,15. Tevens zul je basislid van de KNWU moeten worden. De kosten hiervoor zijn € 7,50. Een wedstrijdlicentie kost voor nieuwelingen € 62,00 en voor junioren € 74,00 euro. Daarnaast is het sinds 2011 verplicht om in KNWU wedstrijden met een tijdregistratie chip te rijden. Deze chip is aan te vragen bij de KNWU en kost €85,- als je hem koopt, en €35,- per jaar als je hem huurt. Bij de junioren wordt per wedstrijd die je inschrijft via de K.N.W.U. site € 2,50 van je rekening afgeschreven. Voor nieuwelingen zijn de wedstrijden kostenloos.

 

Communicatie:
De communicatie is een heel belangrijk onderdeel voor de begeleiding van A.R. & T.V. de Adelaar van de renners. Wij hechten veel waarde aan een duidelijke en heldere informatie verstrekking. Niet alleen van de begeleiding richting de renners, maar ook van de renners naar de begeleiding. Bijvoorbeeld worden afgelasting van trainingen bij slecht weer via de mail gecommuniceerd en wordt van renners verwacht dat zij tijdig aangeven wanneer zij verhinderd zijn. De normale correspondentie tussen renners en begeleiders/trainers verloopt voornamelijk via de mail. Echter ook het (mobiel)telefoonnummer. is van belang Gegevens van een ieder staan vermeld in een adressenlijst. Op Twitter kun je ons vinden onder @adelaartalenten.

 

Verzekering:
Middels je licentie heb je via de K.N.W.U. een aansprakelijkheidsverzekering, De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade aan personen en zaken van derden, alsmede eventuele verweerkosten die tijdens een wielerwedstrijd of training zijn veroorzaakt. Daarnaast is er een ongevallenverzekering, waarbij je bent verzekerd gedurende de tijd dat u aan een evenement (wedstrijd of training) deelneemt, waaronder begrepen het gaan naar en komen van een evenement. Meerdaagse evenementen worden als één evenement beschouwd. De voorwaarden staan vermeld op de site van de K.N.W.U. Tevens heeft de A.R. & T.V. de Adelaar een eigen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij het secretariaat.

Met het lidmaatschap van de NTFU is ook je fiets tegen schade verzekerd. Het basisbedrag van € 1000,00 is ook op te hogen. Informatie hierover kun je vinden op de site van de NTFU (www.ntfu.nl). Je kunt zowel KNWU als NTFU lid zijn.

 

Begeleiding:
Tijdens wedstrijden waarbij de club de begeleiding verzorgd worden de administratieve zaken voor de wedstrijd (ophalen rugnummers, inleveren licenties e.d.) gedaan door de begeleider. Deze zal ook de teamtactiek gaan bespreken. Tijdens de wedstrijd zal de begeleider informatie over zaken die hem opvallen over het rijden rapporteren aan de trainers, zodat die met die informatie kunnen proberen accenten te gaan leggen. Denk hierbij aan bochtentechniek, in het wiel rijden, wanneer mee met een ontsnapping en dergelijke).

Tijdens het wielerseizoen kunnen de renners middels een logboek hun trainingservaringen/gegevens opschrijven. Periodiek zullen deze beoordeeld worden door de trainers, en zal er aan de renners advies over de training gegeven kunnen worden.

 

Faciliteiten:
• Trainingen worden verzorgt door gediplomeerde trainers.
• Beoordeling logboek waarin vorderingen zijn vermeld.
• Clubkleding voor een sterk gereduceerd tarief.
• Korting kosten trainingen en huur fietsen wielerbaan Omnisport.
• Reserve wielen om bij de klassiekers in te leveren.
• Basis Inschrijfkosten voor de klassiekers worden door de vereniging betaald.

 

Lid worden en licentieaanvraag:
• Via de Adelaarsite www.adelaar.org kan je lid worden.
• Via de K.N.W.U. krijg je dan bericht dat je een licentie kunt gaan aanvragen. Je krijgt daarvoor een inlogcode.
• Voor junioren geldt dat een sportkeuring noodzakelijk is.