Over ons

 

Adelaar-logo-032geel1
Voor zover bekend bestond er al in 1872 grote belangstelling voor de wielersport in Apeldoorn.
Enthousiastelingen probeerden tot driemaal toe een wielerclub van de gro0nd te krijgen, maar zonder resultaat.
De actieve renners moesten noodgedwongen lid blijven van verenigingen uit de naaste omgeving, zoals Deventer en Arnhem.

Hierdoor werd er dan ook geen medewerking verleend aan het Wereldkampioenschap op de weg in 1925, door een Apeldoornse vereniging, maar door het Arnhemse Reto.

Met de start en finish gelegen op de Jachtlaan werd de Belg Hoevenaars Wereldkampioen.

 

En...geloof het of niet: daar bestaan ook nog beelden van!
Klik hier om het WK voor amateurs te zien.

Het startschot wordt gegeven door prins Hendrik.

 

Nu werd het de Apeldoornse wielerfans te machtig...

Wel wereldkampioenschappen en geen wielervereniging, dat was eigenlijk onbestaanbaar.
In 1933 komt men dan ook bijeen in een hotel "De Veluwe". dit stond in een deel van de Hoofdstraat dat met de vernieuwing van het stationsplein is verdwenen.

Er werd een bestuur gekozen (voorzitter Schreinemacher) en een wielrencommissie!
Besloten werd een oproep te doen voor een ledenvergadering en dan de vereniging echt op te richten.

De plechtige vergadering vond op 2 maart 1933 plaats in Hotel Vloon en zo werd de AR & TV De Adelaar de (vierde!) wielervereniging van Apeldoorn, maar op dat moment, de enige die was overgebleven.
Er kon direct een clubtrui worden aangeschaft, of men kon er voor sparen: 5 dubbeltjes per maand.

Er volgde somstijds rumoerige tijden, met veel wisselingen binnen het bestuur, maar de vereniging bleef overeind en in de jaren na de oorlog begon men te denken aan het bouwen van een wielerbaan.

 

Beelden uit Amerika spraken tot de verbeelding...

Klik hier voor wedstrijden in Madison Square Garden 1934 en zie hoe weinig er is veranderd.....

 

13 october 1947
"In verband met plannen voor het bouwen van een wielerbaantje, ongeveer 200 meter, in de gemeente Apeldoorn, heeft de Commissaris van Politie mij gevraagd waar soortgelijke wielerbaantjes liggen. De Commissaris wil zich nl persoonlijk overtuigen in verband met de gevaren die er eventueel aan vastzitten aan dit soort baantjes.

Kunt u mij, indien mogelijk in onze omgeving, eenige plaatsen noemen waar dit soort baantjes te bezichtigen zijn?"

 

Zo schreef de secretaris Frans Poptie aan de Nederlandse Wielren Unie.

Enkele weken later volgt het antwoord.

 

"Mijne Heren"
Naar aanleiding van uw schrijven van 13 October j.l. delen wij U het volgende mede:

Het bouwen van een nieuwe wielerbaan wordt door ons niet toegestaan, d.w.z. een dergelijke baan wordt door ons niet meer aangesloten.

Een nieuw te bouwen baan moet minstens 250 m, doch liever zagen wij, dat een baan werd gebouwd met de lengte van 333 1/3 m., aangezien de te houden wedstrijden het meest tot hun recht komen. Momenteelk zijn er hier in Nederland geen banen van 200 M, die bij ons zijn aangesloten.

Banen kleiner dan 250 M. welke het bezichtigen waard zijn, kunt u vinden in Brussel en Antwerpen"

Nederlandsche Wielren Unie
Erkend bij Koninklijk Besluit van 2 februari 1928 no. 29

's-Gravenhage

Anne Paulownaplein 3

 

14 december 1947

In een bestuursvergadering wortdt het besluit genomen een sintelbaan te gaan bouwen achter Café Vos maan de Orderparkweg 5.
"Bedriegen de voortekenen niet, dan heeft het bestuur reeds een terrein voor de wielerbaan op het oog en zal e.e.a. afhangen van het gemeentebestuur"

 

13 Mei 1948
Aan de Weledele heer Stuurman.
Archtect Gouda.
"Ja de Adelaar leeft nog en met de Baanplannen zijn we eindelijk zover gevorderd dat wij u beleefd verzoeken, ten spoedigste een tekening te willen maken van een baan van 250 m.
De grondeigenaar heeft een stuk grond erbij gekocht, waardoor nu een 250 meter baan kan leggen."

Zo staat in een gedeelte van een brief van Frans Poptie te lezen, de secretaris van de club.

 

17 Augustus 1949

Burgemeester en wethouders verlenen onder 350/1949 de vergunning voor het bouwen van een baan.

 

1 September 1949

De Rijksgoedkeuring wordt afgegeven onder nr. 2972

 

8 September 1949
De aannemer Westrik krijgt de opdracht de wielerbaan af te werken.


21 September 1949

Het eerste beton wordt gestort. Het is de 5e Wielerbaan in Apeldoorn. Geraamde bouwkosten: 8995,00 gulden.
Begrote duur van het werk: 4 weken

 

10 April 1950
Opening gepland van de baan. De AVRO zal verslag doen in het programma "Sport en Prognose"
Helaas, er valt teveel regen. De opening wordt uitgesteld naar 23 April.


23 April 1950
Wethouder De Groot opent de baan, niet als wethouder, maar op persoonlijke titel:
Er mag op zondag niet gefietst worden!!

wielerbaan-adelaar-apeldoorn1

En zo zag de baan eruit
Helaas een foutje bij de bouw: de baan was 252 meter lang..... 

Cees-van-espen-en-nico-regter-13144504261

1950-1960

1952

Hoewel dit geen al te gunstig jaar voor De Adelaar is, is er toch een hoogtepunt.
De voltallige Tour de France ploeg - 8 renners - komt op 26 juli 1952 naar Apeldoorn om wedstrijden op de baan te rijden.

Ze rijden in 2 series een Australische Race over 3 km.
Serie 1 - Wim van Est - Henk Faanhof - Jan Nolten - Hein (Tarzan) van Breenen

Serie 2 - Wout Wagtmans - Hans Dekkers - Thijs Roks - Gerrit Voorting.

Winnaar wordt uiteindelijk Wout Wagtmans - 2e Gerrit Voorting.

De tweede wedstrijd is een klassementswedstrijd ( tegenwoordig: Puntenkoers) voor amateurs:

Winst gaat naar Nico Regter - 2e Ben v.d. Heuvel - 3e Frans Durand
De finale van de profs wordt uiteindelijk gewonnen door Wim van Est.

Na afloop gaat men Apeldoorn in en wordt een ereronde gehouden door de stad.
Daar zijn geen beelden van, wel van de ploeg met een vergelijkbaar ontvangst in Breda.

Zie voor de ploeg die op de Apeldoornse baan reed: Klik hier

 

En of het druk was? Dat kun je wel zeggen.
wielerbaan 5901

 

1955 
Het baanwielrennen raakt wat in het slop. Geen NK wordt er gereden, maar op de Adelaarbaan verschijnen dat jaar toch vier wereldkampioenen!

 

Gerrit Schulte  Voor een filmpje over Gerrit Schulte Klik hier
Gerard Peters Voor een artikel over Gerard Peters Klik hier
Arie van Vliet voor een artikel over Arie van Vliet Klik hier
Jan Derksen Voor een artikel over Jan Derksen Klik hier

Natuurlijk waren er ook lokale helden:

In willekeurige volgorde Frans Durand - Jo Overbeek - Rook Romijn - Jopie ten Pas - Ben van den Heuvel - Nico Regter-Adrie Hoogeboezem (stayer)
Er was een Lid van Verdienste: Opa Hul
Bij het 25-jarig jubileum (1958) bestond het Bestuur uit:

Hr. Stoltenberg - Hr. Hulzebosch  -Hr. Brouwer - Hr. Bijvank en de hr. Kleiboer.

Met name de hr. Brouwer heeft veel betekend voor het behoud van de wielerbaan in moeilijke tijden.

De eigenaren (de heren Vos) wilden niet aan de vereniging verhuren, maar uitsluitend aan de hr. Brouwer, die zich voor 500 gulden per jaar garant stelde.

 

1960-1970 

In deze jaren wordt de eerste Jeugdafdeling van Nederland opgericht door de gebr. Bijvank.

Een initiatief dat in 1962 werd genomen. De eerste wedstrijd werd verreden op gewone fietsen, maar was een groot succes.

De vereniging groeide de pan uit: meer dan 200 leden meldden zich aan. Waar ging dat naar toe...

Toen "Ome Aalt" als erelid overleed in 2008, herinnerde vereniging daar nog maar eens aan.

Aalt Bijvank

 In 1966 stormt het in Apeldoorn, omdat de hr. Koopman de Amsterdamse jeugd van de straat haalt met jeugdwielrennen. Dat is het punt niet, maar als hij claimt de eerste te zijn in Nederland met Jeugdwielrennen, zijn de rapen gaar... Uiteindelijk geeft Amsterdam toe en stort zelfs een financiële bijdrage!
 1967

Dit is een belangrijk jaar voor De Adelaar. Hoewel het allemaal niet botert in de besturen, wordt de grond onder de wielerbaan gekocht voor 30.000 gulden. Een belangrijke beslissing, die uiteindelijk zou leiden tot het bouwen van Omnisport. Maar dat had men in die tijd nooit kunnen denken.

In Wielersport verschijnt een artikel, waarin uitvoerig verslag wordt gedaan over het aankopen van lichtmasten en een uniek uitgedacht rondebord (nog steeds ingebruik in Omnisport (!) aan de overzijde van de baan.) Kleedkamers werden gebouwd en "het geitenhok" ingericht.

 

Bekende renners uit deze tijd:

Gertie Wildeboer - veldrijder - Gerard Broekhuis - Henk Lubberding - Leo Steur - Wim Kuiper - Alex en Chris Bongers

Gertie is vanaf de opening weer actief als vrijwilliger niet in het veld, maar op de baan. Een geweldig coureur en een aimabel mens.
Gertie Wildeboer 85671

 En natuurlijk kon hij het niet laten. Even terug op de fiets, niet in het veld, maar op de baan.

Gertie Wildeboer achter gangmaker Fred Buitenhuis (oud-stayer)

 In 1970 komt de baan minder in de belangstelling.
Reden: De AR&TV De Adelaar wordt organisator van het Wereldkampioenschap Veldrijden dat in Berg en Bos zal worden verreden.

 

1971-1980
Na het WK Veldrijden (Wildeboer wordt 5e) worden er baanwedstrijden verreden met o.a. deelname van Leijn Loevesijn in juli 1971.
Bij die wedstrijd vloog hij uit de baan, over de balustrade. Een legendarische val, die gelukkig alleen schaafwonden opleverde en een nog krommer stuur.

Leijn reed tegen Gordon Johnson (ook later wereldkampioen)

Luister naar het audiofragment met Leijn, waarin hij die val noemt 1 1/2 maand voor het WK in Italië, waar hij wereldkampioen zou worden.

Klik hier

Een zeldzame foto van Gordon Johnson

gordonjohnson1

 In het jaar 1971 wordt Alex Bongers Kampioen van Nederland op de achtervolging en de 25 km voor nieuwelingen

Tevens wordt het clubteam van de Adelaar Kampioen van Nederalnd bij de Nieuwelingen in de polder - Dronten.

Het team bestond uit Alex en Chris Bongers, Henk Lubberding en Leo Steur (jr).

Andere bekende Adelaarrenners uit die tijd:
Frits en Hans de Brouwer-Fred Buitenhuis-Henny de Jongh-Bennie Meijer-Gerrit Möhlmann-Sjaak Steur-Wlly Felix-Jurrie Hulzebos

 Gerrit Möhlmann

 Gerrit Möhlmann

Een van de beste amateurs van De Adelaar ooit, maar ook zonen
Gerard en Peter konden er wat van.

Tegenwoordig gangmaker op de baan in Omnisport

Het wordt 1980. De baan in Apeldoorn krijgt een echte opknapbeurt en vele renners van naam worden uitgenodigd voor de heropening van 28 april. Dan blijkt weer de noodzaak van een overdekete baan, want die dag regent het en wordt alles verzet naar maandagavond 19 mei. Uit de contracten blijken Joop Zijlaard ( 200,00 gulden - gangmaker) en Joop Zoetemelk (1000,00 gulden) aanwezig te zullen zijn, maar ook Jos Lammertink, Henk Lubberding, Hennie Stamsnijder, Herman Ponsteen, Dolle Dries van Wijhe en Piet Kleine. De Consul, de hr. Van Elden, overhandigt een nieuwe baanbel. Deze wordt nu in Omnisport gebruikt.
We zien op verbleekte foto's ook Henk van Beusekom als renner van de Adelaar, evenals Hans Kleisen en Wiliam Verhelst.

Henk Lubberding was al een gevierde man gezien zijn etappe-overwinning in de Tour van 1978 in Pau.

Voor een filmpje over de zege van Henk Lubberding Klik hier

 

1981 - 1990
De periode wordt gekenmerkt door het aanleggen van een fietscrossbaan op het middenterrein van de wielerbaan.
In deze periode werden de Juniorenkampioenschappen op de baan verreden. Jan de Graaf wint zilver en brons, maar de regen was voortdurend spelbreker. Fred Buitenhuis breekt door als stayer, veldrijder, maar kiest uiteindelijk voor een maatschappelijke carrière.  Het baangebruik bloeit door de renovatie helemaal op.

In 1982 komen in de uitslagen  de namen voor van een generatie die het baanwielrennen van de Adelaar naar nationale en internationale hoogten zullen gaan brengen.
Gert Hofman(MTB), Leon van Bon, Marten Boerema, Jeremy Eilander, Vincent Limburg, Floris Klunder, Matthijs van Bon, André Holterman, Jurgen Denekamp zij worden allemaal in de komende periode 1 of meerdere malen Kampioen van Nederland.

Leon zal een zilveren medaille winnen tijdens de Olympische Spelen in Barcelona(1992)

Goed, maar niet in selecties opgenomen:

Marco van Bon - zilver NK Baan (Bart Veldkamp NK)

René Eickhof - Zilver NK Baan

Ze zijn de voorbode van wat AR & TV De Adelaar nog te wachten staat:

Teun Mulder - absolute toprenner - meervoudig Nederalnds Kampioen - Europees Kampioen en Wereldkampioen!

Helaas, in het begin van zijn topperiode is de baan in Apeldoorn in een dusdanig verval geraakt, dat grote wedstrijden jarenlang ontbreken.

Teun moet het vooral doen in Alkmaar.
Een periode van baanloosheid breekt aan, die de vereniging bijna ter ziele doet gaan. Ontheemd, aanvankelijk zonjder clubhuis en bestuurlijke leegte hebben hun invloed gehad.

Maar toen, toen

 

 

 

En toen werd Omnisport gebouwd

 

 

 

 

 

3 large1

 4 large1

5 large1

6 large1

7 large1

 

 

 

Ook dit behoort al tot "Onze Baanhistorie"!

Kijk hier voor een Impressie voorafgaand aan het WK 2011                   Klik hier

Kijk hier voor een Impressie van de Wereldkampioenschappen 2011       Klik hier

Kijk hier voor een Impressie van de Europese Kampioenschappen  2011  Klik hier

 Jubileumboek

Pagina 7
foto van Hans van Bon.