Agenda Agemene Ledenvergadering 24 november 2017

== AGENDA ==

 

24 NOVEMBER 2017 ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. DE ADELAAR

 

Datum: vrijdag 24 november 2017

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Clubhuis

 

1.   Opening

2.   Vaststelling agenda

3.   Ingekomen stukken

4.   Mededelingen

5.   Notulen Algemene ledenvergadering 12 mei 2017

6.   Bijstelling ambities, doelstellingen en organisatiestructuur

7.   Vaststelling begroting 2018

8.   Vaststelling contributie 2018

9.   Verhuur accommodatie sportpark Orderbos

10. Bestuurswisselingen (ad. a)

11. Preview nieuwe clubkleding

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Ad. A (bestuurswisselingen)

Aftredend

Alle leden van de dagelijks bestuur hebben te kennen gegeven hun functie per 24 november 2017 neer te leggen.

- Jan Schuitema (voorzitter ad-interim) stopt in verband met zijn vertrek uit Apeldoorn.

- Dick Hop (penningmeester ad-interim en algemeen bestuurslid) stopt met de functie van penningmeester ad-interim, maar blijft wel aan als algemeen bestuurslid.

- Melanie Klement (secretaris) stopt in verband met persoonlijke omstandigheden.

- Jurry Hulzebos (coördinator evenementen) is inmiddels met deze functie gestopt.

Voordrachten vanuit het bestuur

- Ben Keizer (secretaris)

- Ad Blocks (vertegenwoordiger van de afdeling Toerfietsen)

- Nadia Stappenbelt (vertegenwoordiger van de afdeling Wegwielrennen)

 

Alle ALV stukken zijn na 15 november in te zien en te downloaden via de menuoptie "Downloads" onder Vereniging op deze website.

 

 

Kledingovereenkomst Bioracer ondertekend

Het bestuur is bijzonder verheugd om te kunnen melden dat op vrijdag 10 November jl. in Omnisport de overeenkomst met Bioracer is ondertekend voor de levering van onze clubkleding voor de komende vier jaar. Tijdens de ALV van 24 november a.s. zal een preview van het ontwerp worden gepresenteerd. Bij de Pasavonden op 11 en 14 december volgt een definitieve presentatie van de nieuwe kleding. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

 

Bart Voskamp van Bioracer en bestuurslid Dick Hop schudden elkaar de hand bij de zojuist ondertekende overeenkomst.

 

 IMG 20171110 144553

 

Bestuursleden Dick Hop, Guido Willemsen en Ben Keizer klinken met Bart Voskamp van Bioracer op de toekomstige samenwerking.

 

IMG 20171110 144336

 

 

Nieuw 4-jarig kledingcontract voor De Adelaar.

Het bestuur is verheugd om, mede namens de kledingcommissie, het volgende te kunnen melden:

 

De leden van De Adelaar zullen de komende 4 jaar in de clubkleding van het merk Bioracer gaan rijden. Bioracer is een grote naam binnen het profwielrennen. De nationale ploegen van Nederland en België , en meerdere worldtoerrenners dragen teamkleding van Bioracer.

 

Op vrijdag 10 november wordt het contract getekend in het Omnisport van Apeldoorn. De kleding wordt in februari 2018 geleverd. In de ALV van 24 november 2017 komt de nieuwe kleding nog aan de orde en volgt een eerste preview.

 

Op 11 en 14 december zijn er in het clubhuis pasavonden en wordt ook het nieuwe tenue gepresenteerd. Daarna gaat de webshop open en kan er via internet worden besteld. De levering volgt dan in de 2e helft van februari 2018.

Uitnodiging voor de ALV op 24 november 2017

Beste leden,

 

Het bestuur van De Adelaar nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 24 november 2017. Die vindt plaats in ons clubhuis en begint om 19.30 uur. Vanaf 19:00 uur zijn de deuren open.

 

Een belangrijk speerpunt van het bestuur voor 2018 is om extra energie te steken in het werken aan meer binding en betrokkenheid van de leden. We merken nog vaak dat er vooral wordt gekeken naar het individuele- of groepsbelang. Dat is jammer. We moeten toe naar een vereniging die meer is dan de optelsom van een aantal afzonderlijke eilanden. Vereniging staat immers voor "Samen".

Ook wil het bestuur jullie meer en beter betrekken bij alles wat er bij De Adelaar speelt en vooral bij de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan.

 

Dat vraagt van het bestuur om te zorgen voor goede informatievoorziening naar de leden. Met de informatiebijeenkomsten ter voorbereiding op de ALV hebben we daar een aanzet toe gegeven.

Dat vraagt van jullie om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen en om daarbij ook te kijken naar de belangen van de vereniging als totaal. De ALV is daar het uitgelezen moment voor.

We staan als vereniging voor een aantal forse bestuurlijke uitdagingen.

Op de informatiebijeenkomsten van 30 oktober en 1 november jl. hebben wij van de aanwezige leden al de eerste input gekregen. Op de komende ALV zullen jullie onder meer de begroting 2018 en de contributie voor 2018 moeten vaststellen. De keuzes die het bestuur op die onderdelen heeft moeten maken zullen op de vergadering worden toegelicht. Daarnaast zal aan jullie een voorstel voor een andere wijze van exploitatie en beheer van onze accommodatie worden voorgelegd.

 

Maar er moet meer gebeuren.

De belangrijkste uitdaging is dat er een aantal cruciale bestuur vacatures moeten worden ingevuld om als vereniging te kunnen blijven functioneren. Het gaat met name om de invulling van de functies van voorzitter en penningmeester. Daarom hierbij nogmaals een oproep om je kandidaat te stellen of kandidaten aan te dragen. Dit kan tot de aanvang van de ALV worden doorgegeven aan de secretaris.

Zonder een dagelijks bestuur kan en zal de vereniging niet functioneren. Uiteraard zijn de vele andere openstaande functies ook belangrijk om in te gaan vullen.

 

Allemaal belangrijke onderwerpen waar jullie op de ALV over moeten meedenken, meebeslissen en aan mee moeten doen. Het bestuur vraagt jullie daarom met klem om aanwezig te zijn en rekent op een grote opkomst.

 

De agenda en de stukken die op de ALV aan de orde komen zijn vanaf 15 november a.s. te vinden op onze website bij  'downloads' onder 'Vereniging' http://www.adelaar.org/index.php/downloads

 

Voor vragen over de ALV kunnen jullie terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van De Adelaar

 

Jan Schuitema (voorzitter ad-interim)

27 oktober halloweencross

Kom je ook gezellig meedoen in je Halloween outfit?

Iedereen is welkom op Mtb of cx!

lees snel alle informatie op http://adelaar.org/landing/halloween/

BELANGRIJK!! Meld je aan: Informatiebijeenkomsten voor de ALV

Beste leden,

 

Op vrijdag 24 november 2017 (19.30 uur) houdt het bestuur van De Adelaar een algemene ledenvergadering (ALV). Op deze ALV komen onderwerpen op de agenda die voor het voortbestaan van onze vereniging van belang zijn en waarover jullie je niet alleen mogen, maar zelfs moeten uitspreken. Met deze brief en de hierin aangekondigde informatiebijeenkomsten willen we het belang onderstrepen van een grote opkomst op de ALV van leden die zich daarop goed hebben kunnen voorbereiden.

 

Belangrijke onderwerpen vereisen zorgvuldige besluitvorming. Als bestuur vinden we dat jullie je ook inhoudelijk goed op de ALV-agenda moeten kunnen voorbereiden en daar niet pas op de ALV zelf over worden geïnformeerd. Daarom organiseren we in de aanloop naar de ALV twee informatiebijeenkomsten waarop het bestuur de onderwerpen inhoudelijk alvast zal toelichten. Ook is er dan gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen. Dit zal naar onze mening de kwaliteit en het draagvlak van de besluitvorming op de ALV ten goede komen.

 

Op de informatiebijeenkomsten zal worden ingegaan op de forse bestuurlijke uitdaging waar we als vereniging voor staan. Daarnaast zal er een toelichting worden gegeven op de financiën en op de keuzes die het bestuur moet (heeft moeten) gaan maken bij het opstellen van de begroting 2018.

Ook zal het bestuur een plan presenteren voor een andere wijze van exploitatie en beheer van onze accommodatie in de komende jaren. Allemaal onderwerpen die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de Adelaar als gezonde vitale vereniging in de toekomst.

 

De informatiebijeenkomsten vinden plaats op maandag 30 oktober en woensdag 1 november 2017 (19.30 uur) in ons clubhuis. Belangrijk is dat jullie ook op een van deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Voorafgaande aanmelding is voor ons belangrijk. Dit kan door een Email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

We hopen dat we met deze brief het belang van jullie aanwezigheid op de ALV en op een van beide informatiebijeenkomsten duidelijk hebben gemaakt.

Op de ALV van 24 november komen onderwerpen aan de orde, waarover de leden zich moeten uitspreken. Een ALV is immers het moment waarop leden van een vereniging invloed kunnen uitoefenen op het verenigingsbeleid. En het bestaansrecht van een vereniging staat of valt immers bij betrokken leden die hun stem laten horen en hun steentje bijdragen.

 

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van De Adelaar

 

Jan Schuitema (voorzitter ad-interim)

 

 

Even voorstellen… De nieuwe Sponsorcommissie van AR&TV de Adelaar!

Na het formeren van een nieuwe wegwielrencommissie zijn wij er als bestuur trots op om te melden dat wij ook een nieuwe sponsorcommissie aan u kunnen presenteren! 

 

Willemiek Meinders, Arne Peters, Sanneke Korenblek en Job de Bruin zullen per direct verantwoordelijk zijn voor het sponsorbeleid van AR&TV de Adelaar. Job de Bruin zal de commissie gaan coördineren en is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur.

 

Willemiek Meinders 

 • Ik ben 28 jaar en woonachtig in Dronten
 • Sinds 3 jaar renster van het Ladies Cycling Team
 • Naast het fietsen ben ik werkzaam als pedagoog binnen het speciaal onderwijs

 

Arne Peters 

 • Ik ben 21 jaar en woonachtig in Beekbergen
 • Sinds dit jaar renner van het Adelaar Cycling Team
 • Daarnaast studeer ik Voeding en Gezondheid in Wageningen

 

Sanneke Korenblek 

 • Ik ben 28 jaar en woonachtig in Brummen
 • Verzorgster van het Adelaar Cycling Team
 • Werkzaam als kwaliteitsmanager bij een biologische bakkerij

 

Job de Bruin 

 • Ik ben 56 jaar en woonachtig in Nunspeet
 • Onze zoon Damian is lid en renner van het AOT
 • Ik ben werkzaam als Sales Engineer voor de Firma KettenWulf in Duitsland.

 

In de komende weken zullen de leden van onze sponsorcommissie afspraken inplannen met alle sponsors van AR&TV de Adelaar voor kennismaking en indruk te krijgen omtrent gevoel van sponsors met en over de Adelaar.

 

Heeft u nu reeds vragen of verzoeken omtrent sponsoring? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

 

Belangrijke opmerking:

 

Als vereniging vinden wij het erg belangrijk dat sponsorverzoeken/ sponsoraanvragen voortaan centraal verlopen via sponsorcommissie of dat een verzoek in ieder geval aan de commissie is voorgelegd. Dit om mogelijke onvrede bij sponsors te voorkomen. Wij hopen en rekenen op een ieders medewerking hierin!

 

Het bestuur.

 

 

 

Nieuw aanbod Bestuurdersacademie Apeldoorn

Vrijwilligers die betrokken zijn bij een vereniging of stichting en in hun vrijwilligersfunctie willen investeren kunnen dit najaar weer terecht bij de Bestuurdersacademie.

Nieuw zijn de specials: informatieavonden waarbij door deskundigen in korte tijd de kern van het onderwerp wordt besproken. De eerste special zal plaatsvinden in de Nationale Sportweek op maandag 11 september en heeft als thema 'Veilig sport- en beweegklimaat'. Eind november zal tijdens de special 'Kascommissie' o.a. worden ingegaan op het belang van een goede kascommissie.

 

Vier trainingen zullen worden georganiseerd, variërend van twee tot vier avonden met als onderwerpen: het voorzitterschap, de secretaris, presenteren en krachtig besturen. Bij iedere special en training is veel ruimte voor interactie. Deelnemers geven aan dat, naast de stof van de trainer/deskundige, juist het sparren binnen de groep van grote meerwaarde is. Alleen de special 'Veilig sport- en beweegklimaat' is gericht op vrijwilligers in het sport- en beweegveld. Het verdere aanbod is niet gebonden aan sectoren.

Wil je meer weten? Klik op onderstaande button voor meer informatie en om je aan te melden.

De Bestuurdersacademie is een initiatief van Apeldoorn Pakt Aan en Sportraad Apeldoorn.

 

Organisate barbeque bedankt

Zaterdag 26 augustus was er een gezellige barbeque georganiseerd en gefaciliteerd door onze toerafdeling. Ruim 60 deelnemers hebben onder fantastische weersomstandigheden genoten van heerlijke vlees-, vis- en saladegerechten. Een prima initiatief om de synergy binnen onze vereniging te versterken. 

 

Als bestuur willen wij de organisatoren bedanken voor hun inzet en hopelijk komt er volgend jaar een vervolg voor ongetwijfeld nog meer entoisiaste leden.

 

Het bestuur.

BSO de Hoepel nieuwe huurder accomodatie

Met groot genoegen stelt BSO de Hoepel zich even voor aan de leden van De Adelaar. Onze Natuur BSO zal vanaf 21 augustus komen spelen op het mooie terrein van jullie vereniging. BSO de Hoepel is een natuur BSO – www.dehoepel.nl . Het spel bij de BSO is vooral vrij spel in de natuur. Er worden geen spellen georganiseerd door de BSO leiding en er zijn geen speeltoestellen. Ieder kind bepaalt zelf waar het behoefte aan heeft en de leiding begeleidt waar nodig. De leiding initieert wel de natuurwandelingen en samen met de groep gaan ze de bosrijke omgeving ontdekken. Met respect voor al het leven in het bos, proberen we de kinderen steeds natuurbeleving en -verwondering mee te geven.

 

Iedere middag halen we de kinderen met bakfietsen van verschillende scholen en gaan we naar het Sportpark. We gebruiken de binnenruimte minimaal en zullen vooral buiten zijn. Tussen 17.00-18.00 uur worden de kinderen door hun ouders opgehaald van de locatie.

Dus als jullie komende periode spelende kinderen in het bos van De Adelaar tegen komen, dan zijn wij dat! We hopen jullie daar te ontmoeten.

Groet, team de Hoepel

Paskleding bij Stappenbelt te koop

Eind dit jaar loopt de huidige kledingovereenkomst met de Futurumshop af. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle artikelen bij de Futurumshop meer op voorraad zijn er daardoor (lange) levertijden ontstaan. Als bestuur zijn we inmiddels druk bezig met voorbereidingen voor een nieuwe kledingovereenkomst voor 4 jaar.

 

Bij Stappenbelt Concept Store is van alle kleding één artikel en maat aanwezig als paskleding. Indien nodig kun je (indien nog voorradig) hier de kleding kopen die je direct nodig hebt. De prijs is zoals op de website van de Futurumshop gepubliceerd en afhalen kan alleen tegen contante betaling met gepast geld.

Oproep deelname Sponsorcommissie

De Adelaar heeft een mooie groep met trouwe sponsoren. Om alle ambities waar te kunnen maken hebben we extra sponsoren nodig. Vorig jaar is een sponsorbeleid opgesteld maar dit heeft, mede door onderbezetting van het bestuur, nog geen vervolg gekregen.

 

Heel blij zijn we dan ook te kunnen melden dat we binnen de vereniging een lid bereid gevonden om de sponsorcommissie aan te gaan voeren. Daarnaast zijn we dringend op zoek naar drie of vier leden die deze commissie willen versterken. We zoeken met name mensen met een groot netwerk binnen het (regionale) bedrijfsleven.

Het doel is om voor het einde van het jaar sponsoren aangetrokken te hebben waarmee we de sportieve plannen van de komende jaren waar kunnen maken en de toekomst in kunnen op een gezonde financiële basis. Nog voor de zomervakantie zal dan deze groep bij elkaar komen om concrete invulling te geven aan het sponsorbeleid.

 

Hierbij roepen we dan ook iedereen op om zich aan te melden voor de sponsorcommissie.

 

Aanmelden kan bij:

Guido Willemsen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dick Hop: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jan Schuitema

Voorzitter a.i. AR & TV De Adelaar

 

Oproep aan alle licentiehouders. Infoavond 22 mei a.s. in het Clubhuis

Beste wedstrijdrenners of ouders/begeleiders van wedstrijdrenners,

 

De afdeling Wegwielrennen van De Adelaar bestaat uit zo’n kleine 150 renners. Helaas heeft deze afdeling al een lange tijd geen bestuur meer. Dit leidt regelmatig tot problemen binnen en tussen de wedstrijdgroepen. Als hoofdbestuur luiden we dan ook de noodklok en doen een beroep op alle wedstrijdrenners om een actieve rol te gaan nemen in de afdeling Wegwielrennen.

 

Welke activiteiten worden er in de afdeling uitgevoerd? 

  • Opstellen en uitvoeren van technisch beleid
  • Aansturen van de afdeling Wegwielrennen en de trainersstaf.
  • Afstemmen van training- en wedstrijdprogramma tussen en binnen de verschillende wedstrijdgroepen
   • Jeugd (AJT)
   • Nieuwelingen/Junioren (AOT)
   • Dames (ALCT)
   • Heren (ACT)
   • Masters (AMCT)
  • Afstemming met de KNWU en andere verenigingen.

 

Om dit vorm te geven hebben we in ieder geval de volgende vacatures

  • Voorzitter afdeling Wegwielrennen
  • Secretaris afdeling Wegwielrennen
  • Penningmeester afdeling Wegwielrennen 
  • Wagenparkbeheerder
  • Ploegleider coördinator

Tevens zijn we op zoek naar enkele enthoisiaste mensen die een Sponsorcommissie willen vormen.

 

We vragen aan alle Adelaar licentiehouders ( + eventueel ouders/begeleiders) om op maandag 22 mei samen te komen in het clubhuis om de afdeling Wegwielrennen opnieuw vorm te geven. We nodigen je dan ook bij deze uit om aanwezig te zijn. Mocht je vooraf al input hebben voor dit overleg dan kan je dat sturen naar Guido Willemsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Locatie: Clubhuis Adelaar

Datum: Maandag 22 mei

Tijdstip: 20:30 – 22:00

 

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan horen we dat graag tijdig.

 

 

Uitnodiging en agenda ALV 12 mei

ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. DE ADELAAR

 

UITNODIGING

 

VRIJDAG 12 MEI 2017

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Agenda:

 

 1. Opening

   

 2. Vaststellen agenda

   

 3. Ingekomen stukken

 4. Mededelingen

 5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2017 (ad. a)

 6. Jaarverslag 2016 (ad. b)

 7. Financiële verantwoording 2016 (ad. c)

 8. Benoeming leden kascommissie (ad. d)

 9. Bestuursverkiezingen (voorzitter & penningmeester) (ad. e)

 10. Sponsor- en vrijwilligersbeleid (ad. f)

 11. Scholierenproject “aankleding” clubhuis

 12. W.v.t.t.k.

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

   

Toelichting:

ad.a en ad.b. Leden kunnen beide verslagen opvragen bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

ad.c. Leden kunnen de financiële bescheiden over 2016 opvragen bij de penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

ad.d.  In de kascommissie hebben zitting Pieter Felius en Elly Hop

Pieter dient vervangen te worden vanwege het feit dat hij voor het 2e jaar deel heeft uitgemaakt van de kascommissie. Elly heeft te kennen gegeven dat ze volgend jaar geen deel meer wil uitmaken van de kascommissie.
 

ad.e.  Marcel Kranenburg (voorzitter) heeft te kennen gegeven zijn functie per 31 maart 2017 na ruim 13 jaar te gaan neerleggen

Ook René Rotscheid (penningmeester) heeft aangegeven met ingang van 31 maart 2017 zijn functie te gaan neerleggen.

Kandidaten voor de functie van voorzitter en penningmeester kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering melden of zich in de komende weken voorafgaand aan de ALV melden bij de secretaris. Het bestuur doet een dringend beroep op de leden om zich voor een van beide functies aan te melden.

ad.f. Leden kunnen de stukken inzake het Sponsor- en Vrijwilligersbeleid op vragen bij de secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitstel Algemene Ledenvergadering naar 12 mei 2017

Door onderbezetting aan de kant van het administratiekantoor heeft het bestuur moeten vaststellen dat de stukken nog niet zover zijn om de kascontrolecommissie haar taak te laten uitvoeren. Te laat hebben we pas de bescheiden aangeleverd gekregen van het administratiekantoor en bij bestudering hiervan bleken nog een aantal zaken onduidelijk/onjuist.

 

Hierdoor zijn we helaas genoodzaakt de ALV van 31 maart uit te stellen naar 12 mei 2017 om 19:30. De reeds eerder gepubliceerde agenda zal zonder tegenbericht van kracht blijven.

 

Als bestuur bieden wij de leden van de Adelaar voor dit uitstel onze welgemeende excuses aan.

 

Uitnodiging Sportmedx Wieleravond 5 april clubhuis

Voorzijde

Achterzijde

 

De kosten bedragen 5 euro. Opgeven kan via: www.sportmedx.nl

Als er nog plaats is kan er ook op de avond zelf nog ingeschreven en betaald worden.