Uitbetaling vrijwilligersbijdrage 2014

De uitbetaling van de vrijwilligersbijdrage 2014 (€ 20,-) zal eind december 2014 worden uitgevoerd voor ieder lid die in 2014 minimaal 8 uur vrijwilligerswerk heeft verricht, een en ander ter beoordeling van de commissie waarvoor het vrijwilligerswerk is verricht. Iedere commissie verstrekt daartoe een opgave van vrijwilligers aan de penningmeester.
Voor opmerkingen/vragen graag wenden tot de betreffende commissie.
 
De penningmeester