Een grote opkomst bij de Nieuwjaarsborrel

De opkomst bij de Nieuwjaarsborrel op vrijdag 9 januari 2015 was groot. Nadat de aanwezigen elkaar de hand hadden geschud, werd de avond geopend door onze voorzitter. Hij blikte terug op het afgelopen jaar en gaf een voorschot op wat de vereniging in 2015 te wachten staat.

De leden Hezeman, Mulder, Raadt, Klopman en Hulzebos werden vereerd met een insigne voor respectievelijk hun 25, 40 of wel 50 jarig lidmaatschap bij de vereniging.

Daarna vond zoals gebruikelijk de prijsuitreiking plaats. Aan de aanwezige kampioenen van het jaar 2014 (Elis Ligtlee, Sam Ligtlee en Phaedra Krol) werd door Martin Grefte een cadeaubon en een bloemetje uitgereikt. Ook werd door Martin de aanmoedigingsprijs aan Wouter Engelmann uitgereikt en werd door hem de renster en renner van het jaar 2014 bekend gemaakt. Dit waren Phaedra Krol en Sam Ligtlee. Aan hen werd een (wissel)beker, een cadeaubon en een bloemetje overhandigd.

Vervolgens kreeg Guido Willemsen het woord voor de uitreiking van de wisselbokaal voor de jeugdrenner 2014. Yorik Wever was de uitverkorene. Hij was tevens kampioen van het jaar 2014 in zijn categorie. Naast de bokaal werd aan hem een trofee, een cadeaubon en een bos bloemen overhandigd.

Fred Buitenhuis werd verrast met de aan hem uitgereikte wisselbeker voor clubman van het jaar 2014. De toewijzingscommissie was unaniem van oordeel dat voor deze wisselbeker Fred in aanmerking moest komen. Hij heeft zich op een geweldige wijze ingezet voor onder meer het baanwielrennen.   

Aan de jeugdcommissie werd door Rob Kampes nog een cheque van € 500,-- overhandigd. Dit bedrag is opgebracht uit de deelnamebijdrage van de 55+ fietsers. Een initiatief die veel waardering verdient.

De avond werd afgesloten door nog een gezellig samen zijn, waarbij uiteraard onderling veel werd gesproken over het fietsen.  

Een goede start voor het jaar 2015!