ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. De Adelaar

 

Mede ten gevolge van de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging wordt zowel in het voorjaar als in het najaar van elk kalenderjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden. In het najaar zullen voorstellen op de agenda worden geplaatst, die onder meer betrekking hebben op de vaststelling van de begroting en van de contributies voor het daarop volgend kalenderjaar. Deze vergadering wordt gehouden op:

 

VRIJDAG 27 november 2015

 

Aanvang: 20.00 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Agenda:

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Ingekomen stukken

 4. Mededelingen

 5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2015 en van 21 april 2015 (ad.a)

 6. Voorstel verhoging contributie/wijziging lidmaatschap (ad.b)

 7. Vaststelling begroting 2016 (ad.c)

 8. Stand van zaken m.b.t. samenwerking/fusie Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar (mondelinge toelichting)

 9. W.v.t.t.k.

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

   

  Toelichting:

ad.a Leden kunnen het verslag opvragen bij de secretaris.

(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

ad.b en ad.c. Leden kunnen de voorstellen over contributieverhoging/wijziging lidmaatschap en de begroting voor 2016 opvragen bij de penningmeester.  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Wilt u als lid invloed kunnen blijven uitoefenen op belangrijke zaken binnen onze vereniging dan kunt u deze vergadering niet missen!