Gebied Het Leesten

In het gebied het Leesten is het verboden om te fietsen. Toch zijn er leden van de Adelaar gesignaleerd. Een ieder wordt verzocht zich hieraan te houden. Dit om te voorkomen dat wij ook worden ontboden in andere gebieden.