Nieuwjaarsbijeenkomst 2016 druk bezocht.

De opkomst bij de Nieuwjaarsborrel op vrijdag 15 januari 2016 was groot. Nadat de aanwezigen elkaar de hand hadden geschud, werd de avond geopend door de voorzitter. Hij blikte terug op het afgelopen jaar en gaf een voorschot op wat de vereniging in 2016 te wachten staat.

De leden den Besten-de Weerd, Dijkstra, Hochtenbach, van Beusekom, van de Brink, (Fred)Dekker, Zoeten, Borgers en Frans werden vereerd met een insigne voor respectievelijk hun 25, 40 of wel 50 jarig lidmaatschap bij de vereniging. Het lid Wiersma kon niet aanwezig zijn.

Daarna vond zoals gebruikelijk de prijsuitreiking plaats. Aan de aanwezige kampioenen van het jaar 2015 (Elis Ligtlee, Tamara de Graaf en Philip Heijnen) werd door Martin Grefte een cadeaubon en een bloemetje uitgereikt. Ook werd door Martin de aanmoedigingsprijs aan zijn zoon Luc uitgereikt en werd door hem de renster en renner van het jaar 2015 bekend gemaakt. Dit waren Elis Ligtlee en Jurgen Seelen. Aan hen werd een (wissel)beker, een cadeaubon en een bloemetje ovenhandigd.

Vervolgens kreeg Guido Willemsen van de jeugdcommissie het woord. Door middel van een PowerPoint presentatie kon men kennis nemen van de jeugdactiviteiten in 2015 en hij gaf een voorzet voor de activiteiten in 2016. Vervolgens werd door hem bekend gemaakt aan welk lid de wisselbokaal voor de jeugdrenner 2015 is toegekend. Bram Leerkes was de uitverkorene. Naast de bokaal werd aan Bram een trofee, een cadeaubon en een bos bloemen overhandigd.

Wil Buitenhuis werd verrast met de aan haar uitgereikte wisselbeker voor clubvrouw van het jaar 2015. De toewijzingscommissie was unaniem van oordeel dat voor deze wisselbeker Wil in aanmerking moest komen. Zij heeft zich op een geweldige wijze ingezet voor onder meer het baanwielrennen.   

Aan de jeugdcommissie werd door Rob Kampes nog een cheque van € 500,-- overhandigd. In totaal is € 750,-- opgebracht uit de deelnamebijdrage van de 55+ fietsers. Een initiatief die veel waardering verdient. Het resterend bedrag werd door Rob beschikbaar gesteld ter verbetering van het akoestiek van het clubhuis.

De avond werd afgesloten door nog een gezellig samenzijn, waarbij onderling veel werd gesproken over het fietsen.  

 

Een goede start voor het jaar 2016!