Incasso contributie 2016

Geacht Adelaarlid,
 
Incasso contributie 2016
 
Op 27 november 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, besloten om te komen tot een vereenvoudiging van de contributiestructuur en een aanpassing van de contributie.

Dit houdt met ingang van 1 januari 2016 het volgende in:
 
Het aantal niveaus in de contributie is teruggebracht naar:
-          Senioren
-          Jeugd (< 17 jaar)
-          Donateur
 
Alle andere niveaus zijn komen te vervallen.
 
De hoogte van de contributiebedragen zijn als volgt:
-          Senioren, ongeacht KNWU of NTFU lid € 90,00 per jaar
-          Jeugd (< 17 jaar), ongeacht KNWU of NTFU lid € 60,00 per jaar
-          Donateur € 30,00 per jaar
 
De contributie zal conform de afgegeven machtiging in week 21 (van 23 mei t/m 27 mei) automatisch van uw rekening worden geïncasseerd. 
 
Opzeggen: 
volgens de statuten bij einde verenigingsjaar (31 december) met inachtneming van een 0pzegtermijn van 4 weken.
 
Dit houdt in dat wanneer een lid op een willekeurige datum van het lopend verenigingsjaar opzegt, dit pas ingaat op 31 december van dat lopend jaar en nog aan alle financiële verplichtingen van dat jaar 
moet voldoen.
 
Het bestuur.