GEEN ALV op 25 November a.s.

Als gevolg van recente wijzigingen die impact hebben op de begroting van 2017 voelen we ons genoodzaakt om de Algemene Leden Vergadering van 25 november aanstaande te annuleren. We vinden dit als Bestuur uiteraard vervelend maar we menen geen andere keus te hebben dan annuleren en op nieuw plannen van de ALV. Over ca. 6 weken zal er een nieuwe ALV worden gepland. U zult hierover worden geinformeerd.