Aankondiging Algemene Ledenvergadering 31 maart a.s.

Op 31 maart a.s. wordt  de Algemene Ledenvergadering gehouden. In het voorjaar wordt o.a. door de penningmeester de financiële verantwoording van het voorgaande jaar afgelegd.

 

Tevens staat de (her)verkiezing van bestuursleden op het programma. Dit jaar zullen onze voorzitter Marcel Kranenburg en Penningmeester René Rotscheid aftreden en niet herkiesbaar zijn. Het bestuur roept met nadruk leden op om zich kandidaat te stellen voor beide functies. Voor een beschrijving van de vacatures zie de Vacaturepagina van deze website.

 

Binnenkort zal de agenda gepubliceerd worden. De achterliggende stukken kunnen daarna door de leden worden opgevraagd bij de secretaris en/of penningmeester.

 

De vergadering wordt gehouden op:

 

VRIJDAG 31 maart 2017

 

Aanvang: 20.00 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen.