Incasso contributie 2017

Geacht Adelaarlid,
 
Incasso contributie 2017
 
Het aantal niveaus in de contributie zijn:
-          Senioren
-          Jeugd (< 17 jaar)
-          Donateur
 
 
De hoogte van de contributiebedragen zijn als volgt:
-          Senioren, ongeacht KNWU of NTFU lid € 90,00 per jaar
-          Jeugd (< 17 jaar), ongeacht KNWU of NTFU lid € 60,00 per jaar
-          Donateur € 30,00 per jaar
 
De contributie zal conform de afgegeven machtiging in week 13 (van 27 maart t/m 2 april) automatisch van uw rekening worden geïncasseerd. 
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten alleen bij einde verenigingsjaar (31 december) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
 
Dit houdt in dat wanneer een lid op een willekeurige datum van het lopend verenigingsjaar opzegt, dit pas ingaat op 31 december van dat lopend jaar en nog aan alle financiële verplichtingen van dat jaar moet voldoen.
 
Het bestuur.