Uitstel Algemene Ledenvergadering naar 12 mei 2017

Door onderbezetting aan de kant van het administratiekantoor heeft het bestuur moeten vaststellen dat de stukken nog niet zover zijn om de kascontrolecommissie haar taak te laten uitvoeren. Te laat hebben we pas de bescheiden aangeleverd gekregen van het administratiekantoor en bij bestudering hiervan bleken nog een aantal zaken onduidelijk/onjuist.

 

Hierdoor zijn we helaas genoodzaakt de ALV van 31 maart uit te stellen naar 12 mei 2017 om 19:30. De reeds eerder gepubliceerde agenda zal zonder tegenbericht van kracht blijven.

 

Als bestuur bieden wij de leden van de Adelaar voor dit uitstel onze welgemeende excuses aan.