Agenda Agemene Ledenvergadering 24 november 2017

== AGENDA ==

 

24 NOVEMBER 2017 ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. DE ADELAAR

 

Datum: vrijdag 24 november 2017

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Clubhuis

 

1.   Opening

2.   Vaststelling agenda

3.   Ingekomen stukken

4.   Mededelingen

5.   Notulen Algemene ledenvergadering 12 mei 2017

6.   Bijstelling ambities, doelstellingen en organisatiestructuur

7.   Vaststelling begroting 2018

8.   Vaststelling contributie 2018

9.   Verhuur accommodatie sportpark Orderbos

10. Bestuurswisselingen (ad. a)

11. Preview nieuwe clubkleding

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Ad. A (bestuurswisselingen)

Aftredend

Alle leden van de dagelijks bestuur hebben te kennen gegeven hun functie per 24 november 2017 neer te leggen.

- Jan Schuitema (voorzitter ad-interim) stopt in verband met zijn vertrek uit Apeldoorn.

- Dick Hop (penningmeester ad-interim en algemeen bestuurslid) stopt met de functie van penningmeester ad-interim, maar blijft wel aan als algemeen bestuurslid.

- Melanie Klement (secretaris) stopt in verband met persoonlijke omstandigheden.

- Jurry Hulzebos (coördinator evenementen) is inmiddels met deze functie gestopt.

Voordrachten vanuit het bestuur

- Ben Keizer (secretaris)

- Ad Blocks (vertegenwoordiger van de afdeling Toerfietsen)

- Nadia Stappenbelt (vertegenwoordiger van de afdeling Wegwielrennen)

 

Alle ALV stukken zijn na 15 november in te zien en te downloaden via de menuoptie "Downloads" onder Vereniging op deze website.