Uitnodiging voor de ALV op 23 maart 2018

Beste leden, 

 

Het bestuur van De Adelaar nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 23 maart 2018. Deze vindt plaats in ons clubhuis en begint om 19.30 uur. Vanaf 19:00 uur zijn de deuren geopend. 

Op de ALV komen enkele wijziging in de samenstelling van het hoofdbestuur aan de orde. Zoals eerder aangekondigd verlaat ik op 23 maart a.s. het bestuur. Het bestuur is verheugd om aan te kunnen kondigen dat er in de persoon van Willem van Starkenburg een opvolger voor mij is gevonden. Daarnaast hebben Reinier Treur en Barry Koks zich gemeld voor de functie van algemeen bestuurslid. Het hoofdbestuur zal deze drie kandidaten aan de ALV ter benoeming voordragen. 

Voordrachten voor tegenkandidaten kunnen overeenkomstig art. 14 van onze statuten voor aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

Een ander belangrijk onderwerp is dat het bestuur aan de ALV financiële verantwoording zal afleggen over het boekjaar 2017. De bevindingen van het boekenonderzoek van de kascommissie (Nico van Zanten en Marcel Kranenburg) maken daar onderdeel van uit. 

Op de ALV van november vorig jaar is afgesproken om onze website te gaan vernieuwen. De commissie die daarmee aan de slag is gegaan hoopt jullie op de ALV daarvan een eerste indruk te kunnen geven 

De agenda is in deze uitnodiging opgenomen. 

Ook dit keer vraagt het bestuur jullie weer met klem om op de ALV aanwezig te zijn en rekent op een grote opkomst. 

Voor vragen over de ALV kunnen jullie terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van De Adelaar 

Jan Schuitema (voorzitter ad-interim) 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

5. Verslag Algemene ledenvergadering 24 november 2017

6. Jaarverslag 2017

7. Jaarrekening en verantwoording boekjaar 2017 incl. verslag kascommissie

8. Benoeming leden kascommissie 2018 

9. Preview nieuwe website 

10. Bestuursverkiezing 

11. Rondvraag 

12. Sluiting

 

Ad. A: De stukken behorende bij agendapunt 5 en 6 kun je opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Ad. B: De stukken behorende bij agendapunt 7 kun je opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.