Incasso contributie 2018

Aankondiging Incasso contributie 2018

 

 

De contributie voor 2018 zal conform de afgegeven machtiging in week 13 (van 26 maart t/m 1 april) automatisch van uw rekening worden geïncasseerd. 

 

Het aantal niveaus in de contributie zijn:

-          Senioren

-          Jeugd (< 17 jaar)

-          Donateur

 

De hoogte van de contributiebedragen zijn als volgt:

-          Senioren, ongeacht KNWU of NTFU lid € 90,00 per jaar

-          Jeugd (< 17 jaar), ongeacht KNWU of NTFU lid € 60,00 per jaar

-          Donateur € 30,00 per jaar

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten alleen bij einde verenigingsjaar (31 december) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

 

Dit houdt in dat wanneer een lid op een willekeurige datum van het lopend verenigingsjaar opzegt, dit pas ingaat op 31 december van dat lopend jaar en nog aan alle financiële verplichtingen van dat jaar moet voldoen.