Nieuwjaarsborrel

Nieuwjaarsborrel

 

Het bestuur

nodigt alle leden, sponsoren en relaties uit om

 

Vrijdag 11 januari 2013

 

met elkaar het glas te heffen

op het nieuwe Adelaarjaar.

 

Aanvang 19:30 uur

 

in ons Clubhuis

 

Programma

o.a.

Welkomstwoord door de voorzitter

Huldiging jubilarissen, kampioenen en renner/renster v.h. jaar

Uitreiking aanmoedigingsprijs

Benoeming clubman/clubvrouw van het jaar

 

Wij zien uit naar uw aanwezigheid!