Technische storing verholpen.

Op dit moment is de verstoring op de website beperkt opgelost.

Helaas is de gehele website (root structuur op de server) door een mogelijk lek geinfecteerd geraakt met een virus. Na onderzoek is gebleken dat er een aantal mogelijke ingangen zijn geweest. Het gaat om verouderde software en scripts die al lang niet meer zijn onderhouden zoals b.v. het Forum. Helaas zijn verschillende herkenbare onderdelen zodanig beschadigd dat ze niet meer kunnen worden gebruikt. Er zal spoedig worden bekeken of er een oplossing voor deze onderdelen gemaakt kan worden (o.a. routekaarten, rittenprogramma, forum).


Er zullen nog links in de website zitten die mogelijk nergens naar toe leiden, of naar oude niet bruikbare content linken. Ook zullen veel afbeeldingen niet meer in de content staan.  In de komende week zal dit zoveel mogelijk worden hersteld dan wel worden opgeruimd.