Incasso contributie 2013

Onderwerp:  incasso contributie 2013

Op of omstreeks 30 mei a.s. zal de jaarlijkse incasso van de contributie worden uitgevoerd. De administratieve afwikkeling vraagt veel tijd indien dan blijkt dat de in de ledenadministratie vastgelegde naam, woonplaats en het bankrekeningnummer niet juist blijkt te zijn.

Om de incasso zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik u vragen om:

  1. voor 25 mei  a.s. eventuele wijzigingen van uw woonplaats en bankrekeningnummer via de website (Vereniging/Lidworden/Lid wijzigen) door te geven aan de ledenadministratie,
  2. er voor te zorgen dat er op of omstreeks 30 mei a.s. voldoende saldo op uw bankrekening staat.

Hoewel voor de incasso niet noodzakelijk wil ik jullie ook oproepen om tegelijkertijd een eventueel gewijzigd mailadres door te geven.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.


Met sportieve groet,

Bert Ekkelboom
penningmeester