PERSBERICHT Adelaar/Bar-end

Aan                 :           alle leden van AR & TV De Adelaar en MBC Bar End

Onderwerp     :           permanent Cross / Mountainbike parcours

In de periode 2012-2013 is er na een eerste initiatief een periodiek overleg ontstaan tussen besturen en enkele commissieleden van De Adelaar en Bar End. Als buurverenigingen was het doel elkaar beter te leren kennen en het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden.

Beide verenigingen kennen soortgelijke uitdagingen zoals het aanbieden van een zo goed en breed mogelijk aanbod voor de leden, tegen een redelijke prijs, en een beperkt aantal vrijwilligers om het mee te realiseren. Een voor de handliggend samenwerkingsgebied is Mountainbike / veldcross en we zijn heel enthousiast dat we op dit gebied mooi nieuws kunnen presenteren.

Samenwerking permanent parcours, waarom?

De Adelaar beschikt over een ruim terrein met een beperkt mountainbike/veldcross parcours. Het terrein biedt op dit gebied de mogelijkheid om te komen tot een permanent parcours. Echter, een parcours ontwikkelen tot een permanent bruikbare faciliteit die helemaal up-to-date is, vraagt veel tijd, kennis (van MTB/veldcross parcoursen) en inzet van vrijwilligers. Tevens is er een financiële investering noodzakelijk. Mede door de relatief kleine groep gebruikers binnen de Adelaar is een dergelijke ontwikkeling in eigen beheer van De Adelaar niet rendabel.

Bar End heeft grote behoefte aan een permanente trainingsfaciliteit en op het eigen terrein zijn hiervoor geen mogelijkheden. Bar End beschikt over ruime kennis ten aanzien van parkoersen en loopt hierin voorop in Nederland. Daarnaast heeft Bar End de vrijwilligerscapaciteit om de ontwikkeling en aanleg van het parcours (grotendeels) voor rekening te nemen. De ontwikkeling van een hoogwaardig permanent MTB/veldcross parcours is een geweldige impuls voor de MTB/veldcross leden van zowel De Adelaar als Bar End en zal naar verwachting regionaal aantrekkingskracht hebben op potentiële leden. De verenigingen kunnen elkaar op dit gebied dus goed aanvullen en samenwerken. Er is een duidelijke “win-win” situatie.

Belangrijk bij samenwerking zijn heldere verwachtingen en duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn er, en beschrijven alle aspecten van samenwerking zoals; gebruik, eigendom, investeringen & kosten, onderhoud, toezicht, evaluatie, etc.

 

Wat houden de plannen in?

Op hoofdlijnen betekent het dat De Adelaar het terrein ter beschikking stelt. Bar End levert de kennis en mankracht om een hoogwaardig, permanent parcours te realiseren, geschikt voor veldcross en MTB. Beide verengingen dragen bij in de de ontwikkeling- en onderhoudskosten. Beide verenigingen profiteren van aanwas van nieuwe leden.

 

Planning

Vanaf heden zullen de werkzaamheden beginnen, er zal dan regelmatig een groep mensen van zowel Adelaar en Bar end op het Adelaar terrein actief zijn. Afronding van het project zal naar verwachting medio december zijn. Het is de bedoeling dat we het parcours feestelijk gaan openen.

Wij zien in deze ontwikkeling mooie voordelen voor crossende en mtb’ende leden van beide verenigingen. Als verenigingen nemen we onze verantwoordelijkheid om voor alle facetten van de wielersport en zo goed mogelijk aanbod neer te zetten. Hiermee lopen we voorop in Nederland. Kortom, een project om trots op te zijn!

De betrokken vrijwilligers wensen we veel succes en alle leden alvast veel plezier. Voor vragen over deze plannen zijn de voorzitters van de beide verenigingen het eerste aanspreekpunt.

 

Namens AR & TV De Adelaar & MBC BAR END,

Marcel Kranenburg

Peter Nieland

Bert Ekkelenboom

René Snijders

Nico van Zanten

Nico van der laarse