Ontwerpen kleding

Hier zijn de laatste ontwerpen van de clubkleding. Er is bewust voor gekozen om geen sponsoren te plaatsen, maar dat neemt niet weg dat deze er niet op zouden kunnen. Sponsoren plaatsen is afhankelijk van de contracten en hierover is vooralsnog geen duidelijkheid.

 

Wil je reageren, dan kan dit via het forum.