Nieuwjaarsborrel

Het bestuur

nodigt alle leden, sponsoren en relaties uit om op

 

vrijdag 10 januari 2014

 

met elkaar het glas te heffen op het nieuwe Adelaarjaar.

 

Aanvang 19.30 uur

 

in ons clubhuis 

 

Programma

o.a.

Welkomstwoord door de voorzitter

Huldiging jubilarissen, kampioenen en renner/renster v.h. jaar

Uitreiking aanmoedigingsprijs

Benoeming clubman/clubvrouw van het jaar

 

Wij zien uit naar uw aanwezigheid!