Nieuws van het bestuur

Wij vinden het belangrijk dat alle leden betrokken zijn en blijven bij allerlei belangrijke zaken die onze vereniging aangaan. Naast de al bestaande informatie vanuit de diverse commissies en de nieuwsbrief die regelmatig wordt gemaild aan degenen die zich hiervoor hebben aangemeld (zie voor aanmelding onze website) kunt u maandelijks op deze site informatie vanuit het bestuur verwachten.

De website is voor onze vereniging één van de belangrijkste media om met alle leden, sponsoren en relaties te communiceren. Wilt u op de hoogte blijven van allerlei zaken die de vereniging aangaan en die voor u allen belangrijk kunnen zijn, raadpleeg de website dan regelmatig.

Belangrijke nieuwsfeiten voor de maand december 2013 zijn:

- De pasavonden voor onze nieuwe kleding zijn succesvol verlopen. Vele leden hebben de mogelijkheid    aangegrepen om de kleding te passen en te bestellen. Zij zijn in ieder geval verzekerd dat zij vanaf februari 2014 kunnen fietsen in de nieuwe clubkleding. Binnenkort kunt u op de website zien op welke wijze nieuwe kleding kan worden verkregen.

- Met de bedrijven Autohuis Eickhof, Restaurant De Ruggestee, Stappenbelt Specialized Concept Store, Jongejan Wisseborn Gerechtdeurwaarders en Rabobank Apeldoorn is weer overeenstemming bereikt voor het sponseren van onze club voor de komende vier jaar.

- Begin volgend jaar wordt onze ledenadministratie geheel vernieuwd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de leden zelf verantwoordelijk worden voor de invoering van hun gegevens.

- De vorderingen voor de aanleg van het parcours voor MTB/veldcross op het sportpark Orderbos verlopen voorspoedig.

- Door een werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van onze vereniging en met ondersteuning van de Gelderse Sportfederatie, is een beleidsactieplan voor onze vereniging opgesteld. Dit plan zal op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd.

- De nieuwjaarsborrel 2014 voor alle leden, sponsoren en relaties wordt gehouden op vrijdag 10 januari 2014, aanvang 19.30 uur in ons clubhuis. Wij rekenen op uw komst.

- Wist u dat wij binnen onze verenigingen nog vrijwilligers nodig hebben om onder meer zitting te willen nemen in één van de commissies dan wel belangrijke werkzaamheden voor onze verenigingen te willen gaan uitvoeren. Zie hiervoor ook onze vacaturebank op de website. Schroom niet om u aan te melden.