Opkomst Nieuwjaarsborrel overweldigend

De opkomst bij de Nieuwjaarsborrel op vrijdag 10 januari 2014 was groot. Nadat de aanwezigen elkaar de hand hadden geschud, werd de avond geopend door onze voorzitter. Hij blikte terug op het afgelopen jaar en gaf een voorschot op wat de vereniging in 2014 te wachten staat.

Op de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur met de nodige voorstellen komen. Bij deze roept hij dan ook alle leden op om bij deze vergadering aanwezig te zijn, waarin belangrijke besluiten voor de toekomst van de vereniging moeten worden genomen.

Speciale aandacht kregen onze sponsoren voor de komende jaren. Deze zijn de Rabobank, Autohuis Eickhof, Stappenbelt Specialized Concept Store , Restaurant Ruggestee en Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders.

De jubilarissen (Annie van de Linden, Johan Boerema, Pieter Pit, Erik-Jan Rodenburg, Willem Starkenburg en Gerard Mohlmann) werden vereerd met een insigne voor hun 25 of wel 40 jarig lidmaatschap bij de vereniging.

Daarna vond zoals gebruikelijk de prijsuitreiking plaats. Aan de aanwezige kampioenen van het jaar 2013 (Elis Ligtlee, Sam Ligtlee, Jurgen van der Aarsen en Michelle de Graaf) werd door Martin Grefte een cadeaubon en een bloemetje uitgereikt. Ook werd door Martin de aanmoedigingsprijs aan Lianne van der Linden uitgereikt en werd door hem de renster en renner van het jaar 2013 bekend gemaakt. Dit waren Elis en Sam Ligtlee. Aan beiden werd een (wissel)beker met cadeaubon overhandigd.

Vervolgens kreeg Marcel Wever het woord voor de uitreiking van de bokaal voor de jeugdrenner 2013. Deze prijs wordt door de jeugdrenners onderling bepaald. Rick Hezeman was de uitverkorene.

Henk Jonker werd verrast met de aan hem uitgereikte wisselbeker voor clubman/clubvrouw van het jaar 2013. De toewijzingscommissie was unaniem van oordeel dat voor deze wisselbeker Henk in aanmerking moest komen. Hij heeft zich op een geweldige wijze ingezet voor het baanwielrennen.   

Aan de jeugdrenners werd door Rob Kampes nog een cheque van € 500,-- overhandigd. Dit bedrag is opgebracht uit de deelnamebijdrage van de 55+ fietsers. Een initiatief die veel waardering verdient.

Als laatst werden aan onze elite renners nieuwe racefietsen uitgereikt. Deze fietsen zijn beschikbaar gesteld door onze sponsor Stappenbelt. Van deze renners wordt het komend jaar veel verwacht.

De avond werd afgesloten door nog een gezellig samen zijn, waarbij uiteraard onderling veel werd gesproken over het fietsen.  

Een goede start voor het jaar 2014!