Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 21 maart 2014 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in ons clubhuis op het Sportpark Orderbos, aanvang 20.00 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten wordt een presentatie gegeven over het Beleidsactieplan. Dit plan geeft onder meer een antwoord op de sportieve en maatschappelijke ambities van de vereniging, hoe besturen wij de vereniging en wat is de bijdrage van de leden. Om het toekomstig beleid te kunnen uitvoeren is het plan op basis van de missie en de visie vertaald naar concrete doelstellingen. Eveneens worden op basis van deze doelstellingen acties benoemd. Het Beleidsactieplan is een plan wat door een werkgroep is samengesteld en is van en voor de gehele vereniging. Uw inbreng op deze avond is van groot belang. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Nadere berichtgeving volgt.