ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. De Adelaar

VRIJDAG 21 MAART 2014

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Clubhuis De Adelaar

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Agenda:


1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Ingekomen stukken

4.  Mededelingen

5.  Verslag Algemene Ledenvergadering van 4 april 2013 (ad.a)

6.  Jaarverslag 2013 (ad.b)

7.  Financiële verantwoording 2013 (ad.c)

     incl. verslag kascommissie

8.  Benoeming leden kascommissie 2014 (ad.d)

9.  Vaststelling contributie 2014

10.Vaststelling begroting 2014 (ad.e)

PAUZE

11.Bestuursverkiezingen, zie ook bijlage (ad.f)

12.Vaststelling Beleidsactieplan (ad.g)

     - Inleiding

     - Missie/Visie

     - SWOT Analyse

     - Algemeen

     - Organisatie

     - Vrijwilligers

     - Sporttechnische zaken

     - Financiën

     - Sponsoring

     - PR & Communicatie

     - Accommodatiezaken

13.W.v.t.t.k.

14.Rondvraag

15.Sluiting

 

Toelichting:

ad.a, ad.b en ad.f. Leden kunnen beide verslagen en bijlage opvragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

ad.c en ad.e. Leden kunnen de financiële bescheiden over 2013 en de begroting 2014 opvragen bij de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

ad.d. In de kascommissie hebben zitting Elly Hop en Gerard de Groot. Elly dient vervangen te worden vanwege twee jaar deel te hebben uitgemaakt van de kascommissie. Gerard blijft nog een jaar zitten.

ad.f. Bert Ekkelboom en Fred Bekker hebben aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden als penningmeester en secretaris. Ter vervanging stelt het bestuur voor René Rotscheid en Jan Schuitema in het bestuur te benoemen.

Tegenkandidaten kunnen door één/tiende of meer van de leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

ad.g. Door de voorzitter zal een PowerPoint presentatie met toelichting op het Beleidsactieplan worden gegeven. Leden kunnen het plan opvragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Het bestuur