BELEIDSACTIEPLAN

Belangrijk is dat onze vereniging anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor heeft een werkgroep een beleidsactieplan opgesteld.

Wat is de ambitie, hoe besturen we de vereniging en wat is de bijdrage van de leden. Dit zijn een aantal vragen waarop in dit beleidsplan antwoord wordt gegeven. Om het beleid uit te kunnen voeren is het plan op basis van de missie en de visie, vertaald naar concrete doelstellingen. Eveneens worden op basis van deze doelstellingen acties benoemd, waaraan de komende jaren uitvoering wordt gegeven.

Door de voorzitter van onze vereniging wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 21 maart a.s. een toelichting op het beleidsactieplan gegeven, waarna het de bedoeling is dat dit plan door de ALV wordt vastgesteld.

Wilt u meepraten over de toekomst van onze vereniging dan is dit mogelijk door aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 maart a.s.

Voor de agenda wordt u verwezen naar de link "Algemene Ledenvergadering".

Het bestuur