INNING CONTRIBUTIE 2014

De penningmeester is bezig om de contributie over 2014 te innen bij de leden. De verschuldigde contributie over 2014 wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Houdt er rekening mee dat u voldoende saldo op uw rekening hebt om dit bedrag te kunnen afschrijven. Dit voorkomt extra werk.

Voor nadere informatie over de contributie 2014 kunt u contact opnemen met de penningmeester.