Incasso contributie 2013

Onderwerp:  incasso contributie 2013

Op of omstreeks 30 mei a.s. zal de jaarlijkse incasso van de contributie worden uitgevoerd. De administratieve afwikkeling vraagt veel tijd indien dan blijkt dat de in de ledenadministratie vastgelegde naam, woonplaats en het bankrekeningnummer niet juist blijkt te zijn.

Om de incasso zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik u vragen om:

 1. voor 25 mei  a.s. eventuele wijzigingen van uw woonplaats en bankrekeningnummer via de website (Vereniging/Lidworden/Lid wijzigen) door te geven aan de ledenadministratie,
 2. er voor te zorgen dat er op of omstreeks 30 mei a.s. voldoende saldo op uw bankrekening staat.

Hoewel voor de incasso niet noodzakelijk wil ik jullie ook oproepen om tegelijkertijd een eventueel gewijzigd mailadres door te geven.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.


Met sportieve groet,

Bert Ekkelboom
penningmeester

Forum is terug!

Het forum is terug!
Het ziet er wat anders uit, het werkt bijna het zelfde als het oude, en alleen de diverse hoofd items staan erop.
Iedereen die van het forum gebruik wil maken zal zich opnieuw moeten registreren via deze link http://www.adelaar.org/forum/ucp.php?mode=register

Marcel van de Pol is weer moderator geworden, en heb je vragen of opmerkingen, dan kun je die na aanmelding via de interne berichten aan Marcel richten.

 

Aanmelden 80 jarig jubileum

Beste Leden,

Het doet me veel plezier u te mogen uitnodigen voor het jubileumfeest op 25 mei aanstaande.  Zoals u weet is onze vereniging opgericht in 1933 en dat betekent dat we dit jaar 80 jaar bestaan en dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
 
Met een team van mensen hebben we een boeiend programma opgesteld waarvan wij denken dat het leden en genodigden aanspreekt. Tussendoor is er gelegenheid voor een diner en een drankje.
 
Als u wilt komen op dit jubilieumfeest dient u zich aan te melden via de volgende link:
 
Aanmelden
 
Wij hopen u op zaterdagavond 25 mei om tussen 17.30 en 18.00 uur  te mogen begroeten op onze AR & TV De Adelaar accomodatie. Het jubilieumfeest sluit omstreeks 21.00 uur.
 
Namens het team,

Marcel Kranenburg
voorzitter

Save-the-date 25-5-2013

 
 
Op 2 maart 1933 is onze vereniging opgericht en dat betekent dat we dit jaar 80 zijn geworden.
 
Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en we nodigen u als lid van de AR & TV De Adelaar daarom graag uit.

Het programma
Het programma van deze avond is vooralsnog als volgt:
17.30 uur Ontvangst
18.15 uur Welkomstwoord voorzitter
18.25 uur 1e Plenaire Topspreker
19.00 uur Start diner
20.00 uur 2e Plenaire Topspreker
21.00 uur Einde programma
 
U wordt uitgenodigd als lid dan wel als relatie van onze vereniging voor deze enerverende avond.
 
Wilt u zaterdagavond 25 mei 2013 alvast in uw agenda reserveren.

Een formele uitnodiging zult u spoedig via uw e-mail van ons tegemoet zien.
 
We rekenen op uw komst!

Herstel Website

Afgelopen week is er hard gewerkt aan het herstel van de website.
Op dit moment is oa de ronde van gelderland weer bereikbaar net als het rittenprogramma

Binnenkort hopen we alles weer functioneel te hebben.

Alle contentbeheerders zullen dan ook weer artikelen kunnen plaatsen.

Technische storing verholpen.

Op dit moment is de verstoring op de website beperkt opgelost.

Helaas is de gehele website (root structuur op de server) door een mogelijk lek geinfecteerd geraakt met een virus. Na onderzoek is gebleken dat er een aantal mogelijke ingangen zijn geweest. Het gaat om verouderde software en scripts die al lang niet meer zijn onderhouden zoals b.v. het Forum. Helaas zijn verschillende herkenbare onderdelen zodanig beschadigd dat ze niet meer kunnen worden gebruikt. Er zal spoedig worden bekeken of er een oplossing voor deze onderdelen gemaakt kan worden (o.a. routekaarten, rittenprogramma, forum).


Er zullen nog links in de website zitten die mogelijk nergens naar toe leiden, of naar oude niet bruikbare content linken. Ook zullen veel afbeeldingen niet meer in de content staan.  In de komende week zal dit zoveel mogelijk worden hersteld dan wel worden opgeruimd.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

VRIJDAG 5 APRIL 2013

Aanvang: 20.00 uur

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag ALV dd. 02-03-2012*
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag en exploitatieoverzicht 2012**
 6. Verkiezing Kascontrolecommissie 2013

= = PAUZE = =

 1. Begroting 2013
 2. Bestuursverkiezingen:

het bestuur draagt Dick Hop en Nico van Zanten als nieuwe bestuursleden voor en adviseert de ALV deze te benoemen

 1. W.v.t.t.k.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

*          (uitsluitend) leden kunnen het verslag evt. ter inzage opvragen bij de secretaris

**        (uitsluitend) leden kunnen de begroting en jaarrekening evt. opvragen bij de

penningmeester

Inschrijven nieuwsbrieven

Beste leden en niet leden,


wij willen u naast de website ook graag gaan voorzien van nieuws- en actualiteiten via een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor opgeven, en u kunt een selectie maken uit diverse onderdelen van de vereniging. Voor deze selectie van nieuwsbrieven kunt u zich als lid en als niet lid opgeven.

 

Bent u al lid van De Adelaar, dan krijgt u naast de opgegeven selectie een extra nieuwsbrief speciaal voor leden, hiervoor hoeft u zich niet via de website op te geven. Mocht u als lid niet zeker zijn of de vereniging in het bezit is van uw actuele e-mail adres, neemt u dan even kontakt op met de leden administratie.
Geeft u als lid geen extra selectie aan nieuwsbrieven op, dan ontvangt u als lid alleen de nieuwsbrief voor leden.Overlijdens bericht Tonny van Olphen

Met verdriet heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van ons lid van verdienste Tonny van Olphen. Hierbij treft u de rouwkaart die wij van de famile ontvingen.

Wijziging betaling clubkleding

 

In overleg met onze hoofdsponsor Buitenhuis Meesterlijk Fietsen! hebben we om administratieve redenen onze afspraken omtrent het betalen van gekochte clubkleding aangepast.

Met ingang van 1 januari 2013 is een systeem van eenmalige machtiging ingevoerd. Dit betekent dat leden die kleding aanschaffen niet meer direct hoeven te betalen maar een machtigingsformulier tekenen op basis waarvan de penningmeester kort na aanschaf het aankoopbedrag van de rekening kan laten afschrijven.

De medewerkers van Buitenhuis zullen controleren of de koper lid is van onze vereniging, controleren of het rekeningnummer van de bankpas correct op het machtigingsformulier wordt ingevuld en of het lid het formulier ondertekent.

Nieuwjaarsborrel

Nieuwjaarsborrel

 

Het bestuur

nodigt alle leden, sponsoren en relaties uit om

 

Vrijdag 11 januari 2013

 

met elkaar het glas te heffen

op het nieuwe Adelaarjaar.

 

Aanvang 19:30 uur

 

in ons Clubhuis

 

Programma

o.a.

Welkomstwoord door de voorzitter

Huldiging jubilarissen, kampioenen en renner/renster v.h. jaar

Uitreiking aanmoedigingsprijs

Benoeming clubman/clubvrouw van het jaar

 

Wij zien uit naar uw aanwezigheid!

Adelaar 2e verkiezing vereniging van het jaar

Het Snelle Wiel vereniging van het jaar.

De Adelaar 2e en de Noordbikers 3e.

Lees meer....

oorkonde

Stappenbelt viert jubileum

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat Gert en Roelien Stappenbelt vanuit het Sallandse in Apeldoorn neerstreken om er aan het Kanaal Noord een speciaalzaak in sportfietsen te beginnen. Sinds maart 2011 is Stappenbelt Specialized concept store en dit blijkt een succesvolle formule te zijn. Eind november bestaat Stappenbelt Apeldoorn 20 jaar en dit gaat natuurlijk gevierd worden! Een hele week lang van 16 t/m 25 november zijn er diverse activiteiten, workshops en aanbiedingen. Houdt voor het hele programma de website in de gaten.

nominatie 'Vereniging van het Jaar 2012'

 

BERICHT NAMENS DE KNWU:

 

Graag wil ik je feliciteren met jullie nominatie voor 'Vereniging van het Jaar 2012'. Uit een 20tal vereniging hebben we AR & TV de Adelaar, samen met TWC het Snelle Wiel en MBC de Noordbikers geselecteerd om kans te maken op de titel 'Vereniging van het Jaar 2012'.

Belangrijke reden dat er gekozen is voor deze drie verenigingen is dat zij hebben aangetoond over een gedegen opleidingsprogramma te beschikken, maar ook verenigingen te zijn die verder kijken dan de eigen leden. Er worden (belangeloos) activiteiten georganiseerd om de wielersport te promoten en te ondersteunen.

 

Filmpje

Van de verenigingen verwachten we nu dat ze een filmpje maken, van maximaal 5 minuten (mag ook korter), waarin een impressie wordt gegeven van trainingen, activiteiten of wedstrijden bij de vereniging of georganiseerd door de vereniging. Aan de hand van deze filmpjes maakt de jury haar uiteindelijke keuze voor de 'Vereniging van het Jaar 2012'. De Jury bestaat uit Jan Jongsma (Penningmeester Hoofdbestuur), Peter Zijerveld (Talentcoach KNWU), Marianne Vos, Teun Mulder en Laura Smulders.

 

Op 10 november wordt op het jaar congres bekend gemaakt wie de titel heeft gewonnen.