Contact met de Adelaar

Colofon AR & TV De Adelaar

Correspondentieadres:

E-mail: secretaris@adelaar.org

Postbus 1028

7301 BG Apeldoorn

Clubhuis:

Sportpark Orderbos 27

7313 HN Apeldoorn

Tel. 055 – 2032 273

==================================================================

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter a.i.
W. (Willem) van Starkenburg

Tel. 055-5213 042

E-mail: voorzitter@adelaar.org

Secretaris 

B. (Ben) Keizer

Tel. 06-37419143

E-mail: secretaris@adelaar.org

Penningmeester

D. (Dick) Hop

Tel. 06-51517757

E-mail: penningmeester@adelaar.org

Algemeen Bestuurslid 

R. (Reinier) Treur (o.a. sponsorzaken)

Tel. 06-53183557

Email: reinier.treur@adelaar.org

Algemeen Bestuurslid

B. (Barry) Koks (o.a. I.T. zaken)

Tel. 06-21244448

Email: barry.koks@adelaar.org

Sponsorcommissie:

M. (Maikel) Wilemsen (coördinator)

Tel. 06-51930192

Email: sponsorcommissieadelaar@gmail.com 


Vrijwilligerscoördinator:

C. (Cornelie) Smorenburg

Tel. 06-43548443

Email: cornelie.smorenburg@adelaar.org


Evenementen:

M. (Maarten) van Everdingen (coördinator)

Tel. 06-29566140

E-mail: maarten@expeditiehuis.nl

Kledingcommissie:

E. (Eef) Ensink (coördinator)

Tel. 06-41465666

E-mail: eefensink@gmail.com  

 


PR en Communicatie:

B. (Bettine) Potter

Email: bettine.potter@adelaar.org

Ledenadministratie:

Mevr. A. (Elly) Hop

Tel. 06-22729224

E-mail: ledenadministratie@adelaar.org

 

Beheer en Onderhoud Accommodaties Orderbos:

Coördinatie clubhuis / Het Expeditiehuis

M. (Maarten) van Everdingen

Tel. 055-2032273

E-mail: info@expeditiehuis.nl

Reserveren clubhuis en/of dranghekken

M. (Maarten) van Everdingen

Tel. 055-2032273

E-mail: info@expeditiehuis.nl

Voertuigbeheer

Wilbert van het Loo
Tel. 06 13 55 86 94
E-mail: wilbertvanhetloo@gmail.com

 

Coördinatie onderhoud

Vacant

==================================================================

Afdeling Baanwielrennen:

Voorzitter/Coördinator

Hans van Bon

Coödinatie Clinics – geen opstapavonden – zie daarvoor hieronder

Tel. 055-3671168 / 06-13615497

E-mail: hvanbon@chello.nl

Secretaris

Fred van Dorland

baancie@van-dorland.nl – opstapavonden

E-mail: baanwielrennen@adelaar.org

Penningmeester

Han Nuijten

E-mail: jnuijten@telfort.nl

Materiaalbeheer

Theo Methorst

Tel. 055-5418517/06-15623261

E-mail: theo.methorst@online.nl

Coördinator gangmakers

Fred Buitenhuis

Tel. 06-24910427

E-mail: fkbuitenhuis@hotmail.com

Huur fietsen / Hoofd mecaniciën

Rob Winter

E-mail: rob.winter@hetnet.nl

Trainingen

Jan de Graaf

Tel. 06-52834298

E-mail: jan@degraaf.us

Vrijwilligerscoördinator/EHBO

Henk Jonker

Tel. 055-5219383

E-mail: h.jonker13@planet.nl

Verhuur Stridersfietsen

Willem Hagens

Tel. 055-3603786

E-mail: whagens@hotmail.com

==================================================================

Afdeling Wegwielrennen:

Voorzitter

G. (Guido) Willemsen

Tel. 06-51177805

E-mail: guido.willemsen@adelaar.org

Secretaris

vacant

Penningmeester

C. (Coenraad) Steilstra

Email: coenraad.stielstra@adelaar.org

Contactpersoon

H. (Hennie) Heijnen

Tel. 06-18201796

E-mail: wielren@adelaar.org

Jeugdwielrennen:

Zie afdeling wegwielrennen

==================================================================

Afdeling Toerfietsen:

Voorzitter

A. (Ad) Blocks

Tel. 06-22203624

E-mail: a.blocks@telfort nl

Secretaris

M. (Manuel) Vermij

E-mail: m.vermij@planet.nl

Penningmeester

G. (Gerrit) Wassink

T. 055-3556938

Email: gawassink10@gmail.com

Rittencoöordinator

Vacant

==================================================================

Evenementen:

Contactpersoon

Vacant

=================================================================

Vertrouwenscontactpersoon:

A. (Ad) Blocks

Tel. 055-5424875/06-22203624

E-mail: a.blocks@telfort nl
==================================================================
Bankrekeningnummer De Adelaar:

Rabobank (IBAN-nummer) NL76RABO0303331461

Opgericht op 2 maart 1933
Koninklijk goedgekeurd op 8 december 1933
Aangesloten bij de KNWU en de NTFU
=================================================================

X