A.R. & T.V. De Adelaar
(Apeldoonse Ren- & Toeristenvereniging)

Opgericht: 2 maart 1933
Koninklijk goedgekeurd: 8 december 1933
KvK: 40101823
BTW: 8008.63.744.B.01
Rekeningnummer: NL76 RABO 0303331461
Aangesloten bij de KNWU en de NTFU

Algemeen correspondentieadres
Postbus 1028
7301 BG Apeldoorn
E-mail: secretaris@adelaar.org

================================

CLUBHUIS
Sportpark Orderbos 27
7313 HN Apeldoorn
E-mail: secretaris@adelaar.org

Dranghekken (huren en reserveren)
E-mail: g.haanraadts@bisterbosch.nl

================================

HOOFDBESTUUR

Voorzitter
Nico van Zanten
Tel. 06-53359193
E-mail: voorzitter@adelaar.org

Secretaris
Ben Keizer
Tel. 06-37419143
E-mail: secretaris@adelaar.org

Penningmeester (ad interim)
Reinier Treur
Tel. 06-53183557
E-mail: penningmeester@adelaar.org

Algemeen bestuurslid
Reinier Treur (o.a. sponsoring)
Tel. 06-53183557
Email: reinier.treur@adelaar.org

Algemeen Bestuurslid
Pieter-Paul de Weerd (o.a. ICT)
Email: pieter-paul.deweerd@adelaar.org

================================

LEDENADMINISTRATIE
Elly Hop
Tel. 06-22729224
E-mail: ledenadministratie@adelaar.org

PR & COMMUNICATIE
Bettine Potter
Email: bettine.potter@adelaar.org

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

Ad Blocks
Tel. 055-5424875/06-22203624
E-mail: a.blocks@telfort nl

Peter Kluft
Tel. 06-46471651
E-mail: vertrouwenspersoon@adelaar.org

SPONSORCOMMISSIE
Reinier Treur
Tel. 06-53183557
Email: sponsorcommissie@adelaar.org 

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
Cornelie Smorenburg
Tel. 06-43548443
Email: cornelie.smorenburg@adelaar.org

CLUBKLEDING
Eef Ensink (coördinator)
Tel. 06-41465666
E-mail: eefensink@gmail.com 

BEHEER EN ONDERHOUD CLUBHUIS
Theo Methorst
E-mail: theo19.methorst@gmail.com

BEHEER WAGENPARK
Wilbert van het Loo
Tel. 06 13 55 86 94
E-mail: wilbertvanhetloo@gmail.com

================================

AFDELING BAANWIELRENNEN

Voorzitter
Hans van Bon
Coödinatie Clinics – geen opstapavonden – zie daarvoor hieronder
Tel. 055-3671168 / 06-13615497
E-mail: hvanbon@chello.nl

Secretaris
Fred van Dorland
E-mail: fred.van.dorland@adelaar.org
Opstapavonden: opstapavonden@adelaar.org
Algemeen: baanwielrennen@adelaar.org

Penningmeester
Han Nuijten
E-mail: jnuijten@telfort.nl

Materiaalbeheer
Ben Hezeman
Tel. 06-41268510
E-mail: b.hezeman@upcmail.nl

Coördinator gangmakers
Fred Buitenhuis
Tel. 06-24910427
E-mail: fkbuitenhuis@hotmail.com

Huur fietsen / Hoofd mecaniciën
Rob Winter
E-mail: rob.winter@hetnet.nl

Trainingen
Jan de Graaf
Tel. 06-52834298
E-mail: jan@degraaf.us

Vrijwilligerscoördinator/EHBO
Henk Jonker
Tel. 055-5219383
E-mail: h.jonker13@planet.nl

Verhuur Stridersfietsen
Willem Hagens
Tel. 055-3603786
E-mail: whagens@hotmail.com

================================

AFDELING WEGWIELRENNEN

Voorzitter
Boyd Timmerman
E-mail: boyd.timmerman@adelaar.org

Secretaris
Andrew Markies
E-mail: andrew.markies@adelaar.org

Penningmeester
Coenraad Zielstra
Email: coenraad.zielstra@adelaar.org

Jeugdwielrennen
Buddy Wensink
E-mail: buddy.wensink@adelaar.org

Algemeen contactadres
E-mail: wielren@adelaar.org

================================

AFDELING TOERFIETSEN

Voorzitter
Henk Druijff
E-mail: henkdruijff1954@gmail.com

Secretaris
Vacant
E-mail:

Penningmeester
René Snijders
E-mal: adaenrene@hetnet.nl

Rittencoöordinator
René Snijders
E-mal: adaenrene@hetnet.nl

Fietsen 55+
Rob Kampes
E-mail: rob.kampes@gmail.com

 

X