Beste ouder/verzorger,

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom werken we aan preventie. En als het misgaat is er het meldpunt.

NOC*NSF, de aangesloten bonden en ongeveer 25.000 clubs hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren, waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Nieuw tuchtreglement
Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) hanteert dan ook het nieuwe tuchtreglement seksuele intimidatie. De meldplicht is hiermee ingevoerd (artikel 3). Je vindt het reglement hier.

Wat betekent dit?
De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Leden
Leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan, tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Clubs
Zodra een bestuurslid van een club of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is (geweest) van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten of vermoeden, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de club.

Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. Bij de KNWU is dat Mirjam Tuithof: mirjam.tuithof@knwu.nl of 085-070 1924.

Waar kan ik terecht?
Vanaf 15 april 2019 staat de nieuwe website van het Centrum Veilige Sport Nederland online: www.veiligesport.nl

Hier vind je informatie over onderwerpen als (seksuele) intimidatie, doping en matchfixing. Op de achtergrond wordt er nog gewerkt aan andere onderwerpen, zoals: pesten, discriminatie en agressie.

Op deze website lees je wie een melding kan doen, waar je terecht kunt en wat je kan melden.

Vragen
Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur ze dan naar mirjam.tuithof@knwu.nl of bel met 085-070 1924.

X