Vertrouwens contactpersoon

Wat is een VCP? Een VCP is het aanspreekpunt binnen onze sportvereniging, bij klachten over ongewenst gedrag door leden, coaches of bestuurders.

Dit gedrag betreft enerzijds sexueel ongewenst gedrag zoals aanrakingen, ongepaste uitspraken, ongewenste intimiteiten tot zelfs aanranding en verkrachting. Anderzijds ook gedragingen als pesten, kleineren, niet in de groep opnemen etc.

De taak van de VCP-er is een klacht te inventariseren met de klager en daarna samen te besluiten hoe hier mee verder te gaan. Bij betrekkelijk lichte incidenten zullen de VCP-ers dat zelf proberen op te lossen, bij twijfel en bij ernstige vergrijpen zullen de VCP-ers helpen om contact te leggen met het NOC/NSF, die hier een speciale afdeling voor heeft.
In dit kader dienen uit preventie oogpunt personen, die in risicofuncties binnen de vereniging functioneren, een VOG (verklaring over het gedrag) aan te vragen. Hiervoor wordt door het bestuur een formulier aan de betrokken personen verstrekt. Dit betreft voorlopig de VCP-ers zelf, de trainers en de begeleiders. Dit is geen kwestie van wantrouwen, maar hoort bij het streven incidenten te voorkomen.

Binnen onze vereniging is Ad Blocks (tel. 06-22203624) als VCP-er aangewezen.
Ad heeft hiervoor een cursus gevolgd en is bevoegd VCP-er.

Ook voor vragen kunt u bij hem terecht.

X