Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)? Een VCP is het aanspreekpunt binnen onze sportvereniging bij klachten over ongewenst gedrag door leden, coaches of bestuurders.
Dit gedrag betreft enerzijds seksueel ongewenst gedrag zoals ongewenste aanrakingen, ongepaste uitspraken, ongewenste intimiteiten tot zelfs aanranding en verkrachting. Anderzijds ook gedragingen als pesten, kleineren, niet in de groep opnemen etc.

De taak van een VCP is een klacht te inventariseren met de klager en daarna samen te besluiten hoe hier mee verder te gaan. Bij betrekkelijk lichte incidenten zal een VCP dat zelf proberen op te lossen, bij twijfel en bij ernstige vergrijpen zal de VCP helpen om contact te leggen met het NOC/NSF, die hier een speciale afdeling voor heeft.
Uit preventie oogpunt dienen alle vrijwilligers die bij De Adelaar in aanraking komen met kwetsbare groepen en/of 1 op 1 contact hebben met een renner waarbij sprake is van een afhankelijkheidspositie, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen alvorens binnen de vereniging aan de slag te gaan. Hiervoor wordt door het bestuur een formulier aan de betrokken personen verstrekt.
Dit gebeurt niet uit wantrouwen, maar hoort bij het streven om incidenten te voorkomen.

Binnen onze vereniging zijn Ad Blocks (tel. 06-22203624) en Peter Kluft (tel. 06-46471651) door het bestuur tot VCP benoemd.
Zij hebben hiervoor een cursus gevolgd en zijn bevoegd VCP.
Ook voor vragen kunt u bij hen terecht.

X