Aanmelden als lid

Als lid van de Adelaar kun je kiezen uit meerdere opties

  • Wedstrijdlid, inclusief basislid + eventueel licentie bij de KNWU (wielren- en/of MTB wedstrijden).
  • (Mede)Gebruiker wielerbaan Omnisport, inclusief basislid bij de KNWU > meer info: KNWU
  • Alleen Toerlid, inclusief toerfietskaart (TFK) bij de NTFU. >meer info: Zie Toerfietsen algemeen
  • Niet fietsend lid (Donateur).

Als je lid wordt ga je akkoord met onze statuten en huishoudelijke regelementen 

Contributie kosten:

  • Senior € 90,00* per jaar
  • Jeugd < 17 jaar € 60,00* per jaar
  • Donateur € 30,00 per jaar

Dit bedrag is inclusief de bijdrage aan de NTFU voor de toerfietskaart (TFK) of de bijdrage aan de KNWU voor het basislidmaatschap, maar exclusief de licentiekosten van de KNWU (deze kosten moeten door het lid apart aan de KNWU worden betaald). Indien een lid naast het basislidmaatschap bij de KNWU nog een toerfietskaart (TFK) wenst, dan dient het lid dit rechtstreeks aan te vragen en te betalen bij de NTFU.

Voor een lidmaatschap dat lopende het jaar wordt aangegaan of opgezegd is altijd de volledige contributie van dat jaar verschuldigd. Het lidmaatschap loopt altijd tot en met 31 december van dat jaar.

  • Opzegging dient conform art. 12 van de statuten uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
  • De inning van de contributies vindt jaarlijks omstreeks 1 maart van het lopend verenigingsjaar plaats.

Voor een wijziging of opzegging van het lidmaatschap dien je een mail te zenden aan: ledenadministratie@adelaar.org

Aanmelden als lid

X