LIDMAATSCHAP

Join the club!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
SENIOR
vanaf 17 jaar
€ 96,00* per jaar
JEUGD
< 17 jaar
€ 66,00* per jaar
DONATEUR
STEUN DE CLUB
€ 30,00 per jaar

Join the club!

Word lid op jouw manier. Voor elke doelgroep is er plek. Voor toerfietsers, jeugdwielrenners, wedstrijdrijders, gravel wielrenners, en meer.

Bij een lidmaatschap van de Adelaar kun je kiezen uit:

  • Toerlid, inclusief een NTFU-lidmaatschap met toerfietskaart.
  • Wedstrijdlid, inclusief een KNWU-lidmaatschap
  • (Mede)gebruiker wielerbaan Omnisport, inclusief een KNWU-lidmaatschap
  • Niet fietsend lid (Donateur).

CONTRIBUTIE KOSTEN

  • Senior (vanaf 17 jaar) € 96,00* per jaar
  • Jeugd (< 17 jaar) € 64,00* per jaar
  • Donateur € 30,00 per jaar

Het contributiebedrag is inclusief de kosten voor het NTFU-lidmaatschap met de toerfietskaart (TFK) of de kosten voor het KNWU-lidmaatschap, maar exclusief de kosten voor een KNWU-wedstrijdlicentie (deze moeten door jezelf bij de KNWU worden betaald). Als je naast het KNWU-lidmaatschap ook nog een toerfietskaart (TFK) wil, dan moet je dit zelf buiten de vereniging om, aanvragen en betalen bij de NTFU.

Voor een Adelaar-lidmaatschap dat lopende het jaar wordt aangegaan of opgezegd is de volledige contributie van dat jaar verschuldigd. Het lidmaatschap loopt altijd tot en met 31 december van dat jaar. Wordt een lidmaatschap aangegaan in de laatste 5 maanden van een kalenderjaar, dan wordt een korting op het contributiebedrag toegepast.

  • Opzegging dient conform art. 12 van de statuten uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
  • De inning van de contributies vindt jaarlijks omstreeks 1 maart van het lopend verenigingsjaar plaats.

Voor een wijziging of opzegging van het lidmaatschap dien je een mail te zenden aan: ledenadministratie@adelaar.org

LID WORDEN