VEILIGHEID

Een veilig sportklimaat

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Sporten in een veilige omgeving, zonder grensoverschrijdend gedrag, zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Daarom hebben we als vereniging preventieve maatregelen genomen waarmee we o.a. seksuele intimidatie en misbruik zo goed mogelijk proberen te voorkomen. Ook hebben we een meldpunt ingericht voor het geval er toch sprake is (geweest) van grensoverschrijdend gedrag. Op grond van het ‘Reglement seksuele intimidatie’ van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) zijn bestuurders en begeleiders van sportverenigingen verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden bij de sportbond. Dat reglement vind je hier.

WAT BETEKENT DIE MELDPLICHT?

Leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat zij bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, melding hiervan bij het bestuur moeten doen, tenzij dat niet van iemand kan worden verwacht.

Bestuurders en begeleiders
Als een bestuurslid van de vereniging of sportbond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is (geweest) van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is zij of hij verplicht dit bij de sportbond te melden. Wanneer een begeleider iets weet of vermoedt, is zij of hij verplicht dit te melden bij het bestuur van de club. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. Bij de KNWU is dat Mirjam Tuithof: mirjam.tuithof@knwu.nl of 085-070 1924.

MEER INFORMATIE?

Vanaf 15 april 2019 staat de nieuwe website van het Centrum Veilige Sport Nederland online: www.veiligesport.nl
Hier vind je informatie over onderwerpen als (seksuele) intimidatie, doping en matchfixing. Ook wordt er nog gewerkt aan andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals: pesten, discriminatie en agressie.
Op deze website lees je wie er een melding kan doen, waar je terecht kunt en wat je kunt melden.

Vragen
Heb je nog vragen naar over dit onderwerp? Stuur ze dan naar mirjam.tuithof@knwu.nl of bel met 085-070 1924.

VERTOUWENSCONTACTPERSONEN BIJ DE ADELAAR

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een VCP is binnen onze vereniging het aanspreekpunt bij klachten over ongewenst gedrag door leden, begeleiders of bestuurders. Ongewenst gedrag kan gaan om seksueel ongewenst gedrag zoals ongewenste aanrakingen, ongepaste uitspraken, ongewenste intimiteiten, aanranding en verkrachting. Andere vormen van ongewenst gedrag zijn pesten, kleineren, negeren, niet in de groep opnemen etc.

Het is de taak van een VCP om een klacht samen met de klager te inventariseren en daarna samen te besluiten hoe hier mee verder te gaan. Bij betrekkelijk lichte vormen van grensoverschrijdend gedrag kan een VCP dat in overleg met de klager zelf proberen op te lossen. Bij twijfel en ernstige incidenten zal de VCP helpen om contact te leggen met het NOC/NSF, die hier een speciale afdeling voor heeft.
Uit oogpunt van preventie dienen alle vrijwilligers die bij De Adelaar in aanraking komen met kwetsbare groepen en/of 1 op 1 contact hebben met een renner waarbij sprake is van een afhankelijkheidspositie, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen alvorens binnen de vereniging aan de slag te gaan. Hiervoor wordt door het bestuur een formulier aan de betrokken personen verstrekt. Het vragen om een VOG te kunnen overleggen gebeurt niet uit wantrouwen, maar hoort bij ons streven om ongewenst gedrag bij De Adelaar te voorkomen.

Binnen onze vereniging zijn Winanda Spoor en Peter Kluft (tel. 06-46471651) door het bestuur tot VCP benoemd.
Zij hebben hiervoor een cursus gevolgd en zijn bevoegd VCP.
Ook voor vragen kunt u bij hen terecht.

MEER INFORMATIE

VEILIGE SPORT