Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur kondigt aan dat donderdag 16 maart een ALV wordt gehouden. Die vindt plaats in ons clubhuis, aanvang 19:30 uur. Op de agenda staan dan o.a. de Jaarverantwoording 2022 en de begroting 2023.
Ook zal het bestuur Klaas Selders voordragen als bestuurslid, met de bedoeling dat Klaas de functie van penningmeester op zich gaat nemen.
Een volledige agenda met toelichting volgt nog, maar noteer deze datum alvast in de agenda.