VEILIGHEID

bij ritten

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Veiligheid is een speerpunt bij de Adelaar. Met als doel om daar samen meer inhoud aan te geven zodat iedereen meer oog heeft voor de persoonlijke- en de groepsveiligheid tijdens het fietsen.

Wegkapiteins

We rijden zoveel als mogelijk onder begeleiding van wegkapiteins de weg op. Misschien lukt dat nog niet direct met alle groepen -gezien het aantal wegkapiteins dat nu is opgeleid- maar dat zal in de loop van de tijd verder worden uitgebouwd. De wegkapiteins zullen voor aanvang en zo nodig ook tijdens de rit een aantal zaken coördineren. Ze zullen aandacht besteden aan de veiligheid van de renners en het materiaal (helm en fiets) en onderweg aandacht geven aan de manier waarop de groep veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit om iedereen nog bewuster te maken van de toenemende drukte op de weg en de gevolgen die dat heeft voor het fietsen in groepen op de openbare weg.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte is 14 rijders + een wegkapitein. Dit is in overeenstemming met het Wielerreglement van de Wielerbonden. Als er meer deelnemers zijn wordt de groep gesplitst. De wegkapitein geeft dan aan hoe er in gesplitste groepen toch ‘samen’ gereden kan worden. Een belangrijk voordeel van kleinere groepen is dat de impact van een fietsgroep op het overig verkeer kleiner wordt. Ook kan er binnen een kleinere groep gemakkelijker met elkaar worden gecommuniceerd zodat beter op verkeerssituaties kan worden geanticipeerd.

Als bestuur rekenen we erop dat iedereen hier gehoor aan geeft. Veiligheid tijdens fietsritten is niet alleen iets van de wegkapiteins, maar is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat vraagt van alle leden om hieraan een steentje bij te dragen en om de wegkapiteins te steunen bij hun rol.